Základní informace

O R G A N I Z A C E: Dokud nebude spolek Partnerství pro městskou mobilitu zapsán u Krajského soudu, tak zatím je používán starý název.

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města, kraje, dobrovolné svazky, nevládní a neziskové organizace a odborná sdružení. Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. V současné době sdružuje Asociace města, kraje, neziskové a nevládní organizace a místní iniciativyodborné partnery. Seznam jednotlivých členů najdete zde.

Název:
ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY

IČ: 01911996

Sídlo: Wellnerova 3, 779 00 Olomouc,

Statutární zástupci:
Ing. Jaroslav Vymazal, předseda asociace
Ing. Josef Novák, místopředseda asociace

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel asociace
- národní cyklokoordinátor
- řízení kanceláře asociace, dohled nad projekty

Právní forma a registrace:

Zájmové sdružení právnických osob podle zákona č.40/1964 Sb.
(v úplném znění zák. č. 47/1992 Sb.), § 20f a násl.

Registrace u Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 18.7.2013, pod č. reg. KUOK 64994/2013