Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Chceme přispět k tvorbě nové Vládní koncepce městské a aktivní mobility


Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. chce spolupracovat na přípravě nové vládní Koncepce městské a aktivní mobility. Tvorbu tohoto dokumentu je třeba založit na zkušenostech z praxe a potřebách měst. Proto nabízíme, aby Koncepce byla vytvořená zespodu. Dále chceme přispět ke koordinovanému postupu zainteresovaných ministerstev, krajů a měst.

Tato iniciativa má za cíl pomoci nejen při zpracování nové vládní Koncepce městské mobility, ale také pomoci zavádět principy SUMP, které pomohou řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské a regionální mobility. Vytvoření širokého partnerství je klíčové, jedná o velmi provázané a komplexní téma řešené na mnoha úrovních, které nemůže řešit jedna, dvě organizace. Důležitá témata integrovaného plánování měst, jako např. udržitelný rozvoj měst, změna klimatu v městském prostředí, inovativní řešení mobility nebo koncepce sociálního města orientovaná na člověka, se dotýkají mnoha oborů a odvětví a vyžadují angažovanost nejrůznějších partnerských organizací a síťových struktur. A právě na tomto principu je založena spolupráce mezi partnery ze státní správy a samosprávy, z řad odborných, komerčních a místních organizací.

Chceme tím položit základy dlouhodobé spolupráce mezi akademickou sférou, veřejnou správou a v neposlední řadě i podnikatelským a neziskovým sektorem. Cílem totiž není jen vzájemně se informovat, ale také spolupracovat na:
  1. vytvoření nové certifikované metodiky Plánu udržitelné městské mobility (SUMP 2.0), která principiálně rozšiřuje původní metodiku;
  2. tvorbě a implementaci vládní koncepce městské mobility, kterou koordinuje MD;
  3. aktivní implementaci evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu do českého prostředí, který spolukoordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj
  4. prohloubení Akademie městské mobility;
  5. participačním programu Citychangers, aneb jak dostat problematiku dopravy a mobility jednoduchou formou k lidem.

Další role partnerství spočívá v těchto úkolech:

a. Zajistit šíření know – how. Snažit se přispět k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů.

b. Iniciovat finanční změny. Vytvořit co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu.

c. Iniciovat legislativní změny. Legislativní změny by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy. V tomto smyslu může platforma přispět k lepšímu regulačnímu rámci, který bude lépe reflektovat potřeby a kompetence měst.

Společně budeme silnějším hlasem, abychom mohli ovlivnit dotační tituly v budoucím programovacím období EU, společně můžeme ovlivnit podobu budoucí vládní koncepce městské aktivní mobility.

Proto hledáme partnery, kteří mají podobný náhled na řešení dopravy a mobility ve městech. Jen společně můžeme připravit a implementovat novou vládní koncepci městské a aktivní mobility a případně aktualizovat metodiku plánů udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0. Vidíme, že vůle a touha změnit prostor kolem sebe k lepšímu nemusí být nařízena zákonem nebo metodikou. Klíčové je, jak se daří překlápět vize do konkrétních změn v ulicích. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. byl v roce 2019 v kontaktu s 51 subjekty a uskutečnil přes 80 jednání. Mezi hlavní strategická partnerství patří na jedné straně se Svazem měst a obcí ČR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR a na druhé straně s akademickou sférou, s FD ČVUT v Praze, Univerzitou Pardubice a VŠE v Praze.Strategické partnerství je BEZPLATNÉ a neplynou z něj žádné závazky.  Jde především o to, abychom o sobě věděli, nebáli se sdílet vlastní know-how a pokud možno postupovali koordinovaně při přípravě vzdělávacích akcí, které by si nekonkurovaly, ale naopak vhodně doplňovaly.

Ke strategickém partnerství stačí jen maličkost - vylnit níže uvedený formulář a nebo nám prostě jen napište, zavolejte. Dohodnout se dá vždy.


 

Uzavření strategického partnerství online


Elektronicky je možné poslat přihlášku ke strategickému partnerství pomocí formuláře, stačí jej vyplnit a odeslat. V případě, že potřebujete dokument fyzicky v papírové podobě, uveďte to, prosím, v poznámce formuláře.

Nový strategický partner


Poznámka (pokud potřebujete dohodu v písemné formě, připojte informaci do poznámky)Přihláška pro strategické partnery
(pole: organizace, ičo, kontaktní osoba, e-mail, telefon, oblast zájmu, web, logo, poznámka)


Organizace Kontaktní osoba Telefon Email Webové stránky (nepovinné)
google EllUndurn 85527112757 ellBler@delays.site 83926235595
google Keytfiese 81213256313 keytbeerype@aqmail.xyz 84941276953
google Carloslop 88168166172 dostavka@mail.com 81736281516
google נערות ליווי 82459132561 gracieromaa@gmail.com 87734646851
google Henrygepsy23453 84755767795 gracieromaa@gmail.com 87746156546
google Michaelkaw 85199164514 ade@mail.ru 86871145235
google Victorbroah45678 86932671918 54589@gmail.com 83341143882
KAPEX s.r.o. Petr Kaněra +420602633816 kanera@kapex.eu kapex.eu
Město Říčany David Michalička 722948361 david.michalicka@ricany.cz www.ricany.cz
mmcité 1 a.s. Ing. Aleš Bakoš 724120719 a.bakos@mmcite.cz www.mmcite.com
Poslanec Ing. Martin Kolovratník +420736257364 luzarlukas1@gmail.com www.martinkolovratnik.cz
Technologická platforma silniční doprava Ing. Václav Fencl,CSc. +420 731197364 vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz https://www.tpsd-ertrac.cz/
Traffic Advisory, s.r.o. Ing. Pavel Tučka +420730970772 tuckas@seznam.cz
Modul: Seznam strategických partnerů


Kotva #prihlaska-postou

Zaslání dokumentů poštou


Pokud budete potřebovat uzavřít strategické partnerství v písemné podobě, napište nám a vytvoříme jej podle vašich potřeb.

Těším se na spolupráci.

Ing. Jaroslav Martinek
jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu