O NÁS

Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace.

NAŠE MISE

Mise našeho spolku se inspirovala městem Lipsko, které se při sestavování svého plánu položilo základní otázku. V jakém městě chceme žít? Společenský koncesus zněl - v Městě s dobrou adresou, která je lukrativní a projeví se i na ceně pozemků. Touto cestou uvažování chceme jít i my. Naši misi jsme pak dali do názvu našich webových stránek a je spojena s naším posláním:

  1. Usnadňujeme přímou výměnu informací a nástrojů v oblasti inovací a městské dopravní politiky nejen mezi městy a regiony, ale i se soukromými subjekty. Chceme tím poskytovat politikům a úředníkům cenné rady, které jim mohou pomoci realizovat strategie udržitelné mobility.
  2. Našim členům usnadňujeme přístup k projektům, iniciativám, finančním zdrojům a výzkumům, probíhajícím nejen na území ČR, ale i celé Evropy. Těžíme přitom s úzké spolupráce s akadeickou sférou.
  3. Jsme hlasem, kterým česká města a regiony mluví k českým institucím v záležitostech udržitelné mobility a dopravy. V současné chvíli se bude připravovat nová vládní koncepce městské a aktivní mobility. Náš hlas bude při zpracování slyšet.
  4. Chceme srozumitelnou a pokud možnou odlehčenou formou přiblížit téma široké veřejnosti.

Náš spolek společně usiluje o zavádění inovativních a chytrých řešení pro udržitelnou mobilitu. CHYTRÝ ovšem nemůžeme být CHYTRÝM jen sebenázvem, ale především samotnou CHYTROU akcí a o ty nám jde především.

Jelikož téma udržitelné městské mobility se zabývá celá řada dalších iniciativ, náš spolek nebude kopírovat práci jiných relevantních aktérů, ale chce jít dál a hledat otázky, které dosud nebyly řešeny, nebo jen v omezené míře. Vycházíme přitom ze zkušeností stejnojmenného evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu, který v ČR spolukoordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt má natolik zajímavé výstupy pro česká města, že se naše původní Asociace měst pro cyklisty za souhlasu MMR transformovala do nástupnické organizace, kterou je právě náš spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Spolek nicméně nezapomíná na své základy a proto si ponechává svou doménu www.cyklomesta.cz.
Vždyť i chytrá, dobrá, zdravá, přívětivá města musí být i cyklistická, nebo ne?

    ZABÝVÁME SE 6 TÉMATY


    TÉMATA JSOU DÁLE ROZVEDENA V KNIHOVNĚ AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY.