Realizujeme participační kampaň CityChangers,
komunikujeme s veřejnosti, setkáváme se s žáky a studenty

Je nutné si uvědomit, že městská mobilita se dotýká každého z nás, ať už se jedná o dopravní infrastrukturu, design ulice, dopravní prostředky, či životní prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme atd. Problémy s dopravou ve městech není jen omezenou záležitostí, která se týká úzké skupiny lidí, ale všech občanů, neboť všichni žijeme a pohybujeme se ve městě, byť v různých rolích. Městská mobilita má tak širší souvislosti.

Byla proto připravena participační kampaň CityChangers. Jejím cílem je motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. K tomu potřebujeme získat a propojit aktivní lidi v každém městě. Cílem je vybudovat komunitu CityChangers.

Odborných webů je hodně, proto webová stránka www.citychangers.cz je vytvořena na principu pohádky. Tím také naznačujeme, že začínáme pomalu. V první etapě se zaměřujeme především na školy.

Samotná dlouhodobá kampaň se skládá z několika dílčích aktivit: