Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Realizujeme participační kampaň CityChangers,
komunikujeme s veřejností, setkáváme se s žáky a studenty

Pomoc městům při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility. Mít vize a znát teorii je základ, zároveň ale je nutné je promítat do konkrétních změn v ulicích a na náměstích, které se ale musí projednat s veřejností. Budeme hledat místa, kde se to daří, inspirovat česká města prostřednictvím sdílení dobré praxe. Témata je třeba představovat pozitivně, aniž by se prioritně řešilo jen parkování. Tomu má sloužit participační kampaň CityChangers. Spolek chce pomoci městům s rozvojem komunikační strategie, s přípravou dlouhodobého komunikačního plánu, dále spolupracovat na medializaci problematiky a realizaci dílčích komunikačních aktivit 

Městská mobilita se prostě dotýká každého z nás. Všichni využíváme dopravní infrastrukturu, cestujeme různými dopravními prostředky, vnímáme design veřejného prostoru, přizpůsobujeme životní prostředí svému pohybu. Každý z nás klade na mobilitu jiné nároky, které vyplývají z našich individuálních potřeb. Tyto nároky bývají nezřídka protichůdné, a tak se velká i malá sídla potýkají s dopravními problémy, které stále častěji vedou ke konfliktním, obtížně řešitelným, ba i nebezpečným situacím.

Proto vznikla participační kampaň CityChangers. Jejím cílem je motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. K tomu je třeba propojit aktivní lidi v každém městě. Cílem je vybudovat komunitu CityChangers.

V roce 2019 se podařilo:

V roce 2019 proběhlo celkem 15 workshopů na školách, neboť právě žáci a studenti jsou nejvíce otevření změnám. Také jsme vedli 17 veřejných projednání či setkání s veřejností. Spolek se společně s partnery představil na pěti veletrzích a velkých akcích pro veřejnost. V oběhu byl také soubor dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“ (Good City), které zavítaly letos do čtyřech českých měst. Spolek byl se značkou CityChangers certifikován v rámci programu „Grow with Google Academy for NGO“. Byly vydány tři letáky, zpracována tři videa a pro města spravujeme 11 místních webů, které prezentují problematiku městské mobility. Dále spolek připravil výstavu CityChangers pro kraj Vysočina.Dlouhodobá kampaň se skládá z několika dílčích aktivit:


Výzva CityChangers 2030

Podpořte se svým podpisem k naší výzvě

Akce na školách

Semináře pro základní a střední školy


Evropský týden mobility

Připojíte se 16. - 22. září?


Komunikační kanály