Zakládací listiny, formuláře

Dne 29. března 2019 schválila valná hromada Asociace měst pro cyklisty nové stanovy a organizační řád. 

Jednoznačně největší změnou je posun v poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Jedná se o klíčovou informaci, která ovlivnila řadu aktivit Asociace měst pro cyklisty v roce 2018. Valná hromada schválila také změnu názvu spolku na Partnerství pro městskou mobilitu, společně se stanovami a organizačním řádem. Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.