Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu

Jsme členem pracovního týmu, který byl zřízen MMR jednak pro možnost ovlivňování budoucí evropské politiky v oblasti městské mobility, ale zejména pro implementaci nových poznatků do českého prostředí.  Pro Českou republiku je tak velkou výzvou, že může pomoci při identifikaci hlavních překážek a stanovení priorit. je třeba jednat o způsobech, kterými lze zajistit lepší financování, kvalitnější předpisy a intenzivnější výměnu znalostí, a svým vkladem přispět k co nejlepším výsledkům partnerské spolupráce, a to jak na evropské, i národní úrovni. Klíčovým dokumentem pro implementací je akční plán, který obsahuje seznam devíti hlavních aktivit, které jsou rozděleny do skupin pod čtyři hlavní témata:

Všechny poznatky jsou průběžně implementovány do vzdělávacích aktivit, včetně participační platformy (viz kapitola 3.2. Výroční zprávy).

Odkaz na stránky projektu: https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu.

Mimo jiné, právě na základě spolupráce na tomto projektu došlo k transpofmaci Asociace měst pro cyklisty na spolek Partnerství pro městskou mobilitu, aby se myšlenky z evropské úrovně mohly lépe uplatňovat i na české.