Mezinárodní spolupráce

Přinášíme moderní poznatky a inovace z evropských i mimoevropských zemí. Spolek je zapojen celkem do 5 mezinárodních projektů, jejichž cílem mezinárodní sdílení zkušeností na téma mobility. V mezinárodním sdílení zkušeností je třeba pokračovat, protože je to velmi účinný, efektivní a mezi českými městy oblíbený způsob získávání informací a vzdělávání se.