Mezinárodní spolupráce

Asociace měst pro cyklisty ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. se spolupodílí na tvorbě Panevropského plánu cyklistické dopravy. Jedná se o klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Díky němu by se mohly v dohledné době zlepšit podmínky pro cyklisty a pěší také v České republice. K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují. Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Panevropský plán cyklistické dopravy bude oficiálně schválený na 5. Setkání partnerů THE PEP ve Vídni v roce 2019. V rámci zpracování dokumentu se asociace zúčastnila těchto akcí:

  • 1. 3. 2017 Bělehrad, pracovní setkání THE PEP
  • 12. 6. 2017, Nizozemí, v rámci konference VeloCity, setkání pracovní skupiny
  • 15. 6. 2017, Ostrava, mezinárodní konference THE PEP a pracovní workshop představující tento dokument

Více o tvorbě Panevropského plánu cyklistické dopravy naleznete na tomto odkaze.

Souběžně je tvořen ještě jeden dokument se zaměřením na Evropu, tzv. cyklostrategie EU. Více informací zde.

Za účelem propagace Města s dobrou adresou a Česka byla vytvořena stránka www.en.dobramesta.cz . Nyní je v rekonstrukci a zatím funguje tento provizorní odkaz: www.en.old.dobramesta.cz