Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Strategie EU pro Dunajský region

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu nabídl Ministerstvu dopravy ČR s přípravou a participací nové vládní Koncepce městské mobility. Forma spolupráce by mohla probíhat díky zapojení asociace do evropského projektu, který připravuje rakouské ministerstvo spolu s dalšími sedmi evropskými státy s cílem aktualizovat dané koncepce v těchto státech.

Hlavní partner je rakouské Spolkové ministerstvo pro udržitelnost a cestovní ruch (Austrian Ministry of Sustainability and Tourism) ve spolupráci se Spolkovou agenturou ochrany přírody (Environment Agency Austria, Umweltbundesamt). 

Mezinárodní projekt byl podán koncem února 2019 a v případě úspěšné žádosti bude realizace projektu zahájena v roce 2020.

Součástí projektu je i realizace mezinárodní kampaně CityChangers. Za tím účelem byla již zaregistrována doména citychangers.eu.