Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Spolupráce s EuroCities na projektu SUMPs-UP

EUROCITIES je síť významných evropských měst. Členy jsou volené orgány místní a městské správy velkých evropských měst.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu spolupracuje s organizacemi projektu CIVITAS-SUMPs-up (https://en.dobramesta.cz/civitas-sumps-up), které jsou také zaměřené na podporu zpracování SUMP.. SUMPs-Up je jeden ze tří projektů na téma udržitelné městské mobility, který probíhá v rámci iniciativy EU CIVITAS 2020.  Projekt spojil celkem osm partnerských organizací a sedm měst. Cílem projetu je pomoci evropským městům zavádět opatření pro čistší a udržitelnější mobilitu.

Projekt shrnuje zkušenosti evropských měst a mapuje bariéry strategického plánování mobility. Asociace měst pro cyklisty zpracovala závěry z konferencí a workshopů z českými městy. Výsledky v anglickém jazyce jsou na https://en.dobramesta.cz/.

Součástí byly informace o registru CIVITAS SUMP, který sdružuje plány udržitelné městské mobility z celé Evropy i dalších zemí. Je to obzvláště užitečná databáze pro města, která se nacházejí ve fázi přípravy SUMP, zároveň zde mohou nalézt mnoho důležitých informací i ti, kteří se nacházejí ve fázi výběru, realizace nebo hodnocení opatření. Odkaz na online registr zde: http://sumps-up.eu/sump-registry/.

Dne 23. – 25. 4. se v Praze konalo pravidelné zasedání Fóra pro mobilitu (Mobility Forum) sdružení EUROCITIES. Součástí akce byl i doprovodný program CityChangers Asociace měst pro cyklisty. Dne 26. 4. se konal seminář projektu SUMPs-Up, kterého se účastnili zástupci Asociace měst pro cyklisty.

Informace o projektu spolu s odkazy na výstupy jsou k dispozici zde: