Poskytujeme poradenství pro města v oblasti otázek
městské mobility

Významným cílem spolku Partnerství pro městskou mobilitu je zajištění průběžného a aktualizovaného přehledu o plánovacích procesech a stavech SUMP v jednotlivých městech ČR a umožnění městům sdílet informace, zkušenosti a příklady dobré praxe mezi sebou navzájem. Za tím účelem asociace poskytuje svým členům odborné konzultace a pomáhá jim s propagací myšlenek SUMP v praxi, a to ať formou samostatných konzultací, či vytvořením pomocného webového portálu, který má pomoci zprostředkovat informace o mobilitě veřejnosti.Ohlédnutí za rokem 2018