Informovanost, vzdělávání a výměna know-how

Kompletní naplnění principu plánování udržitelné mobility vyžaduje změny v dosavadní praxi na mnoha úrovních. Naplnění proběhne za předpokladu, že principy budou přijaty všemi rezorty národní úrovně, budou aplikovány experty a konzultanty, budou promítnuty úředníky měst a krajů do jejich plánovací praxe, principy městské mobility budou osvojeny pedagogy a akademickými pracovníky a předány dále žákům a studentům na základních, středních i vysokých školách, a až i obyvatelé měst začnou přemýšlet o dopadech svého dopravního chování.

Z tohoto důvodu je informovanost, vzdělávání a výměna know-how významnou složkou aktivit asociace cílící na všechny stakeholdery i širokou veřejnost s potřebou uvědomit si principy městské dopravní udržitelnosti, její výhody a přínosy. Vše uvedené je nezbytné pro to, aby byl dopravní systém komplexně přizpůsoben všem a zároveň z něho mohli všichni profitovat.

Potřebné informace byly získané díky mnoha zahraničním zkušenostem, které jsou popsány v záložce Mezinárodní spolupráce. Především je potřeba vyzvednout účast na mezinárodní letní škole Udržitelná městská mobilita – Made in Leipzig, která proběhla v srpnu 2018. Na základě všech získaných znalostí je spolek dále uplatňuje pomocí těchto aktivit:

  • Vzdělávací akreditovaný program pro města
  • Konference, workshopy, školení a vzdělávacích akcí
  • Správcovství webového portálu Akademie městské mobility
  • Poradenství pro města v oblasti otázek městské mobility
  • Metodika rozšířené výuky řidičů
  • Propagace a osvěta pro školy širokou veřejnost