Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Výhody členství

 „Díky tomu, že jsme členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu, má naše město možnost získat potřebné znalosti a dovednosti, aktuální informace i praktické zkušenosti, ale i přátele mezi odborníky z celé České republiky, ale i Evropy. Tato síť nám pomáhá najít konkrétní řešení pro naše místní problémy, s nimiž se v oblasti městské mobility potýkají i další česká města.“

Renata Krystyníková

veoducí odboru dopravy

město Otrokovice

Proč se stát členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu?

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu je tu pro vás…

Nabízíme podporu pro členy spolku, kterými jsou města, kraje, odborné organizace, nevládní a neziskové organizace (NNO), občanské iniciativy i firmy. Všechny naše aktivity mají jeden společný cíl – vytvoření týmu, který může změnit „tvář“ městských sídel.

Členům poskytujeme odborné konzultace a zapojení do twinningového programu, pomoc při komunikaci s veřejností i klíčovými partnery ve městě. 

Chceme motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. Přijedeme za Vámi na setkání s představiteli města, hlavními klíčovými partnery nebo připravíme společně s vámi veřejnou diskusi. 

 

Výhody pro členy Spolku

Z členství může Vaše město čerpat následující výhody:

 • Přímý vliv na tvorbu vládní koncepce městské mobility a další legislativy
 • Odborná pomoc, přístup k informacím, poradenství, kontakty
 • Volný vstup na konference, semináře, školení na téma městské mobility, veřejného prostoru a inovací
 • Spolupodílení se na vytváření nástrojů financování pro města a obce (dotační programy)
 • Možnost čerpání financí z těchto zdrojů financování
 • Realizace pilotních projektů s partnery ze soukromého sektoru
 •  Zařazení do katalogu příkladů dobré praxe
 • Zapůjčení exkluzivních putovních výstav pro vaše náměstí či ulici

 

Přínosy pro společnost

Města se potýkají s celou řadou problémů, které souvisí s dopravou. Doprava je v současné době největším zdrojem emisí ve městech, v zemích EU každoročně na silnicích umírá 25 000 lidí v důsledku nehod, znečištění vzduchu zodpovídá podle odhadů k 400 000 předčasným úmrtím. 

Asociace měst pro cyklisty dlouhodobě usiluje o vznik národní komunikační platformy, která má pomoci připravit a implementovat novou vládní koncepci městské mobility. Chceme, aby národní strategické dokumenty reagovaly na problémy, se kterými se v oblasti mobility a dopravy potýkají česká města. Připravujeme podklady a přehledy pro státní správu i mezinárodní organizace. Naším cílem je zlepšovat podmínky v oblasti legislativy, financování i znalostí.

Jsme partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a zprostředkovat zkušenosti našich měst v rámci poradních panelů a národních pracovních skupin, kde jsme členy (Smart Cities, Partnerství pro městskou mobilitu, Clean Air Dialogue, pracovní skupina pro přípravu vládní Koncepce městské mobility, mezinárodní pracovní skupina pro přípravu Panevropského plánu rozvoje cyklistiky).

 • Vyvážená mobilita města neřeší jen dopravní problém, kudy povedou hlavní dopravní proudy, ale také kde budeme parkovat.
 • Vyvážená mobilita řeší, jak se budeme a hlavně jak se chceme po městě pohybovat.
 • Vyvážená mobilita odpovídá na otázku, jak zajistit bezpečný pohyb pro naše děti, abychom je nemuseli vozit do školy a na kroužky pouze autem.

  

Co umíme?

 • Umíme lépe komunikovat s občany i partnery města,
 • díky síťové spolupráci máme řadu inspirací a osvědčených praxí,
 • naše ukázkové aktivity dokážeme nyní lépe „prodat“ a medializovat,
 • díky spolku máme dosah na řadu tuzemských i zahraničních odborníků a partnerských organizací,
 • ale hlavně jsme součástí týmu, který může změnit "tvář" městských sídel.


Partnerství sdružuje více než 80 subjektů, které usilují o vyváženost při dělbě přepravní práce. Zde najdete  návod, jak se stát členem Spolku.

Jsme tu prostě pro vás…

Nabízíme podporu pro členy spolku, kterými jsou města, kraje, odborné organizace, nevládní a neziskové organizace (NNO), občanské iniciativy i firmy. Všechny naše aktivity mají jeden společný cíl – vytvoření týmu, který může změnit „tvář“ městských sídel.

Členům poskytujeme odborné konzultace a zapojení do twinningového programu, pomoc při komunikaci s veřejností i klíčovými partnery ve městě. Chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a zprostředkovat zkušenosti našich měst v rámci poradních panelů a národních pracovních skupin, kde jsme členy (Smart Cities, Partnerství pro městskou mobilitu, Clean Air Dialogue, pracovní skupina pro přípravu vládní Koncepce městské mobility, mezinárodní pracovní skupina pro přípravu Panevropského plánu rozvoje cyklistiky).


Co se podařilo v roce 2018?

Spojujeme …

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. dlouhodobě usiluje o vznik národní komunikační platformy, která má pomoci připravit a implementovat novou vládní koncepci městské mobility. Celkem asociace oslovila 45 subjektů a uskutečnila 77 jednání. V roce 2018 rozvíjela aktivity ve spolupráci s řadou partnerů pod společnou hlavičkou CityChangers.

Chceme, aby národní strategické dokumenty reagovaly na problémy, se kterými se v oblasti mobility a dopravy potýkají česká města. Připravujeme podklady a přehledy pro státní správu i mezinárodní organizace. Naším cílem je zlepšovat podmínky v oblasti legislativy, financování i znalostí.

Učíme (se), pomáháme, jezdíme za vámi …

Vzdělávání a výměna know-how patří k důležitým aktivitám asociace. Mentoring napříč Asociací směřuje k vzdělávání nových manažerů městské mobility. Pomohli jsme vytvořit web Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz), který pojal toto široké téma a dokázal se přiblížit novým potřebám měst.

Asociace nabízí pomoc s vytvořením webové aplikace dle šablony, která by pomohla představit veřejnosti principy městské mobility. Ze vzájemné výměny zkušeností mezi členy a Asociací mohou čerpat všichni.

Společně s Vámi organizujeme národní konferenci o městské mobilitě, odborné semináře, průběžně upravujeme výukové a twinningové programy. V rámci výměny zkušeností proběhla v roce 2018 jedna odborná konference na téma městské mobility, 2 workshopy, 6 seminářů a 12 prezentací na jiných akcích pro zástupce měst a odbornou veřejnost. Proběhlo 26 konzultací přímo ve městech.

Měníme naše města…

Chceme motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. Přijedeme za Vámi na setkání s představiteli města, hlavními klíčovými partnery nebo připravíme společně s vámi veřejnou diskusi. V roce 2018 proběhlo 7 setkání s veřejností, nejčastěji v rámci Evropského týdne mobility, 8 workshopů ve školách a účastnili jsme se 1 tiskové konference. V oběhu je také soubor dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“ (Good City), které zavítaly letos do 12 českých měst. Asociace se společně s partnery představila na dvou veletrzích a velkých akcích pro veřejnost.

Ve spolupráci se společností MasterCard vznikla strategie a vizuál kampaně, jejímž cílem je zapojit ve větší míře občany a pomoci tak veřejné diskusi. Každý se může zapojit na principu dobrovolných závazků.

Díváme se za hranice…

Přinášíme moderní poznatky a inovace z evropských i mimoevropských zemí. Asociace měst pro cyklisty byla v roce 2018 zapojená do celkem pěti mezinárodních projektů, jejichž úkolem je mezinárodní sdílení zkušeností na téma mobility.

Významná byla spolupráce se sdružením EUROCITIES, a to v rámci projektu SUMPs-Up. Asociace měst pro cyklisty zpracovala závěry z konferencí a workshopů z českými městy jako podklad pro analýzu a srovnání evropských zemí. Výsledky jsou na https://en.dobramesta.cz/ (v anglickém jazyce).

V roce 2018 dále pokračoval tříletý mezinárodní projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“, jehož součástí byla také Asociace. Projekt vede Institut regionálního rozvoje ve Wroclavi, kromě Asociace se do něj zapojilo dalších 5 polských a 4 čeští partneři, kteří dohromady zastupují všechny kraje podél celé česko-polské hranice.

Asociace měst pro cyklisty se v roce 2018 stala v ČR koordinátorem projektu SIMPLA (http://www.simpla-project.eu/en/about/). Cílem projektu je propojit, či harmonizovat ve městech dva strategické dokumenty: plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, a strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs.


Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.