Aktivity

Asociace měst pro cyklisty vznikla v roce 2013, aby podpořila jízdní kolo především z pohledu celkové mobility ve městech. Asociace navazuje na kroky v minulých letech, kdy se v českých podmínkách stala platným partnerem jak pro jednotlivá města, tak i pro organizace a instituce na národní úrovni.

Asociace měst pro cyklisty se v roce 2018 věnuje několika aktivitám:

 1. PR aktivity v oblasti městské mobility a cyklistické dopravy pod hlavičkou kampaně City Changers:
 • Podpora kampaně City Changers: zvyšování povědomí o městské mobilitě
 • Iniciování rozvoje myšlenek Ostravské charty 
 • Další rozvoj portálu www.cyklomesta.cz, zveřejňování pravidelných novinek, včetně informací na sociální síti Facebook
 • Propagace pro širokou veřejnost: Veletrhy Regiontour a For Bikes, novinové články, besedy
 • Nabídka Dánské výstavy (Good City a Spokojení Dánové)
 • Legislativa: PR podpora zavádění nových cyklolegislativních opatření do praxe
 • Finance: PR podpora nových možností podpory výstavby cyklistické infrastruktury

 • Podpora Cyklistické akademie,  a to formou sběru dat dobré praxe v českých městech z pohledu cyklistické dopravy. Cyklistická akademie je postavena na 40 tématech cyklistické dopravy a na strategickém dokumentu „Nepopsaný list papíru“, které by města měla implementovat na základě svých specifických podmínek.

 • Koordinace problematiky cyklistické dopravy v těchto pracovních skupinách:
 • Podpora rozvoje akademie městské mobility:
  • Finanční podpora webového portálu Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz). Financování grafiky a administrace webu. Pravidelné překlady zahraniční literatury, s důrazem na podporu bezmotorové dopravy.
  • Podpora městům s propagací plánu udržitelné městské mobility (např. konzultace ke zveřejňování informací na webu, propojování organizací na místní úrovni, apod.)

 • Podpora rozvoje cykloturistiky:
 • Aktivní práce v nové platformě městské mobility:
  • Spolupráce na vzdělávacích akcích
  • Účast na pracovních poradách
  • Podpora společného marketingu

 • Spolupráce s kraji v těchto oblastech:
  • Společný postup při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání městské mobility a cyklistické dopravy
  • Společný postup při marketingu a propagaci městské mobility a cyklodopravy jako šetrné alternativy, které lze využít oproti individuální automobilové dopravě.
  • Přispívat k aktuálním informacím o městské mobilitě, o vhodnosti použití konkrétního opatření a určitého bezpečnostního prvku
  • Koordinovaný postup při budování cyklistických opatření
  • Koordinovaný postup při budování nových stezek regionálního a národního významu pro rozvoj cykloturistiky
  • Tvorba společných produktů pod hlavičkou Česko jede

 • Mezinárodní spolupráce:
  Komunikace se zahraničními partnery, např. s evropskými národními cyklokoordinátory, se zástupci ECF, vytvoření anglického webového portálu, představující české aktivity.

 • Realizace samostatných aktivit
  (např. zpracování tipů na výlety, akce ve školách).
 •