Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Aktivity

„Lidská představivost má ohromnou sílu.  Rozum člověka posune z A do B.  Představivost Tě dostane kamkoliv.“

Dávný výrok Alberta Einsteina se nabízí jako ideální předmluva pro Výroční zprávu 2019. Nejde přeci jen o popis toho, co bylo realizováno, ale mělo by se i přemýšlet nad tím, proč jsou aktivity realizovány. Měli bychom mít představivost, měli bychom vidět věci, které se zdají být dnes nemožné. Jen tak se nám budou lépe realizovat jednotlivé dílčí cíle.

 Představte si například:

  • Jak by vypadala vaše ulice, kdyby nebyla plná zaparkovaných aut.
  • Jaké by to bylo, kdyby vaše děti ráno svobodně vyrážely do školy na kole, protože takhle jezdí také většina jejich spolužáků.
  • S jakou náladou byste se vraceli domů po práci, kdybyste namísto postávání v kolonách a hledání parkovacího místa zkrátka domů došli pěšky, cestou se potkali s přáteli a na nákup zajeli na kole.
  • Jaké by to bylo, kdybyste nemuseli dojíždět přenocovat za město jen proto, že se v něm nedá sehnat dostupné a kvalitní bydlení.

Jsme ale přesvědčeni, že celý náš tým spolku Partnerství pro městskou mobilitu, tedy včetně všech členů, nejenom že má představivost, ale změnu již vidí. V tomto duchu jsou realizovány jednotlivé aktivity. Nelze jim rozumět jako souhrn nějakých aktivit, ale o zcela jasnou a konkrétní vizi, která je opřena o konkrétní fakta a aktivity. To co jsme společně zrealizovali v roce 2019, budeme realizovat i nadále. Krok, po kroku, až se představa změní v realitu.

Někomu to zní jako nemožné. A přesto měst, kde se každý den stovky a tisíce lidí, od dětí až po seniory, přesouvají svobodně a komfortně po svých či na kole, přibývá. Jde to. Představte si, jaké by to bylo, kdyby se takovým místem stalo i vaše město. Jak říkal Einstein, představivost vás dostane kamkoliv. Až příště půjdete po svém městě, zkuste to.

O tom jsou naše společné aktivity.K aktivitám přistupujeme s pokorou. Nejde přeci jen o dopravu a mobilitu. Sama je ovlivňována celou řadou dalších oblastí rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, úspora energií, odpadové hospodářství, či kvalita ovzduší. Naučit se ale vnímat všechny vzájemné přesahy a vazby je opravdu velmi složité.

Je to jak s „rubíkovou“ kostkou. Pokud neznme tahy nazpaměť, pak se "hráči" stane, že jednu stranu dobře poskládá, ale ta druhá se mu rozhodí.

Celkový kontext tvorby města je popsán v Městské agendě EU, která v principu pokrývá všechny klíčové oblasti.