Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Výzva CityChangers 2030

Městská mobilita se dotýká každého z nás. Všichni využíváme dopravní infrastrukturu, cestujeme různými dopravními prostředky, vnímáme design veřejného prostoru, přizpůsobujeme životní prostředí svému pohybu. Každý z nás klade na mobilitu jiné nároky, které vyplývají z našich individuálních potřeb. Tyto nároky bývají nezřídka protichůdné, a tak se velká i malá sídla potýkají s dopravními problémy, které stále častěji vedou ke konfliktním, obtížně řešitelným, ba i nebezpečným situacím.

Trvale velký podíl motorové dopravy zatěžuje životní prostředí škodlivými emisemi a podílí se na přehřívání měst, čímž násobí negativní dopady klimatických změn na lidské životy. Nedostačující zpřístupňování komunikací pro bezpečnou individuální bezmotorovou dopravu je jedním z důvodů omezování přirozené pohybové aktivity, zejména u dětí. Přitom pěší chůze či jízda na kole sloužící k prostému přesunu z jednoho místa na druhé může i časově zaneprázdněnému jedinci poskytnout dostatečné denní množství zdraví prospěšného pohybu.

 

 

O podobě veřejného prostoru rozhodují desítky osob a institucí, profesionálů, kteří často plní pouze zadání investorů, pro něž bývá nejpřednějším kritériem cena navrženého řešení. Tvář ulic a veřejných prostor by však měli spoluurčovat především jejich uživatelé: chodci, cyklisté, řidiči. Jejich oprávněným potřebám a nárokům musí být v designu ulic dán prvořadý prostor, aby pro všechny uživatele byla zaručena bezpečná a efektivní mobilita s minimalizovaným dopadem na životní prostředí.

Nechceme propagovat dopravní extremismus. Nemáme v úmyslu zcela zakázat automobily a nazout republice kolečkové brusle. Jsme si dobře vědomi, že každý způsob dopravy má svůj význam a své místo v městské mobilitě. Naším klíčovým společným cílem je najít cestu, jak všechny druhy dopravy na omezeném prostoru měst a obcí efektivně a elegantně skloubit.


 

 

Sdílíme společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se nám v nich dobře žilo, aby v nich své místo našli mladí lidé, rodiny s dětmi i senioři. Pro tuto představu o naší společné budoucnosti chceme získat podporu a porozumění u všech, kteří k jejímu naplnění mohou svým dílem přispět. Společného cíle chceme dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci z řad nejširší veřejnosti, jimž není lhostejný svět, ve kterém žijí a žít budou.


 

 

S možnostmi, které máme, chceme v oblasti městské mobility prosazovat a naplňovat tyto hodnoty:

 • Život v ulicích

Mít dostatek prostoru pro aktivní společenský život ve městě.

 • Setkávání se

Setkávat se s přáteli, známými i neznámými lidmi v rámci veřejného prostoru.

 • Bezpečí

Mít možnost bezpečně chodit pěšky i jezdit na kole.

 • Krása

Mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

 • Zdraví

Posilovat svou kondici a upevňovat své zdraví prostřednictvím vlastní pohybové aktivity.

 • Čisté město

Žít ve městě bez dopravních kolapsů, nadměrného hluku a znečišťování životního prostředí.

 • Dostupnost pro všechny

Vždy mít možnost vybrat si takový dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu do svého cíle.

 • Dostatečný prostor

Mít takovou dopravní infrastrukturu, která naprosté většině z nás umožní

efektivně se přepravovat, aniž by přitom trpěl veřejný prostor či kvalita života.

 

Jako výraz podpory těchto hodnot se účastníme Evropského týdne mobility 16.–22. září, do kterého přispějeme konkrétní akcí.

 

Pro podporu společných cílů vyzýváme kompetentní státní orgány České republiky, aby začaly podnikat konkrétní kroky směřující k praktickému naplňování principů udržitelné městské mobility.

 • Žádáme, aby si Česká republika stanovila ambiciózní cíle pro zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy do roku 2030.
 • Žádáme, aby Česká republika pracovala na legislativních opatřeních, jejichž cílem bude zvýšit atraktivitu individuální bezemisní dopravy, především pěší a cyklistické.
 • Žádáme, aby stát investoval dostatečné prostředky do výstavby sítě páteřních tras pro bezmotorovou dopravu a tím tuto oblast dopravy učinil bezpečnější.
 • Žádáme, aby aktivní mobilita byla součástí zdravotních politik prosazovaných státem, včetně těch, které se zabývají neinfekčními nemocemi a obezitou.
 • Žádáme, aby stát podpořil programy na rozšíření nákladních kol a elektrokol, která by společně mohla nahradit část vozového parku v organizacích působících na území České republiky.