Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Chrudim

1. Krátké představení města.

Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, hlavního města České republiky, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové.

Geomorfologicky leží město ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté České tabule. Jižně od Chrudimi se zvedají Železné hory s nejvyšší horou Vestec (668 m n. m.). Městem protéká řeka Chrudimka, která pramení v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (20 km jihovýchodně) a po 108 km toku se vlévá do Labe v Pardubicích. V ústí je průměrný průtok 6,01 m3/s. U obce Seč je na ní postavena údolní přehradní nádrž, která je velmi intenzivně využívána pro rekreaci a vodní sporty. Podnebí v Chrudimi lze v rámci ČR charakterizovat jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými úhrny. Průměrná teplota ve městě je 7 °C. Nejteplejší měsíc červenec má teplotu 17,5 °C. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří město k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Město leží ve výšce 243-300 m n. m. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Martin Klímek, místostarosta, e-mail : martin.klimek@chrudim-city.cz
  • Petr Kopecký, cyklokoordinátor, tel.: 603 871 922, email : petr.kopecky@chrudim-city.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

 Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Cyklistika má v dopravním systému města Chrudimi nezanedbatelný podíl. Podle průzkumu z roku 2012 je 7,2 % všech cest realizováno na kole. Podíl cyklodopravy se přibližně rovná podílu MHD a je tak přirozeným doplněním pěších cest (40,7 %) a automobilové dopravy (38,3 %).
V Chrudimi existuje v současné době silná poptávka po rozvoji infrastruktury pro cyklisty – jak v rovině dopravní (zvýšení bezpečnosti a komfortu při denním dojíždění), tak rekreační (napojení přírodních lokalit a turistických cílů). Více...

Z historie :

Cyklistika má v dopravním systému města Chrudimi nezanedbatelný podíl. Podle průzkumu společnosti TIMUR z roku 2012 je 7,2 % všech cest realizováno na kole. Podíl cyklodopravy se přibližně rovná podílu MHD a je tak přirozeným doplněním pěších cest (40,7 %) a automobilové dopravy (38,3 %).

Koncepční rozvoj cyklistické dopravy ve městě

V Chrudimi existuje v současné době silná poptávka po rozvoji infrastruktury pro cyklisty – jak v rovině dopravní (zvýšení bezpečnosti a komfortu při denním dojíždění), tak rekreační (napojení přírodních lokalit a turistických cílů).

Dokladem této poptávky je fakt, že problematika cyklistiky se opakovaně objevuje v každoročně pořádané akci s názvem „Desatero problémů Chrudimi“, na které mohou občané města ve spolupráci se zástupci samosprávy definovat nejpalčivější problémy území. V roce 2012 bylo jako bod 3 požadováno: Vypracovat koncepci sítě cyklostezek s propojením důležitých míst, včetně možností pro in-line brusle.

Zlepšení podmínek pro cyklisty ve městě i propojení s okolními sídly je rovněž uvedeno ve strategickém plánu města.

Studie rozvoje cyklistické infrastruktury

Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi tvoří nezbytný podklad pro koncepční rozvoj sítě. Součástí jsou stavby s vyššími náklady (napojení okolních obcí a turistických cílů) i levnější dopravně organizační opatření na místech s největší intenzitou výskytu cyklistů.

V rámci studie byla provedena analýza stávající sítě. Dále proběhlo sčítání cyklistů na 21 stanovištích, které realizovala Dopravní fakulta Univerzity Pardubice. Sledováno bylo i, zda-li se cyklisté pohybují v hlavním dopravním prostoru (ve vozovce) nebo ve vedlejším prostoru (na chodníku nebo stezce vedle komunikace). V neposlední řadě byl uspořádán workshop s občany města, kteří vytipovali celou řadu problémů.

V návrhově části jsou definovány základní priority – úseky, které by měly být dále rozpracovány.  Dále je zde uveden detailní popis těchto opatření a diskuze opatření, pro která již existuje projektová dokumentace. Součástí jsou i základní pravidla, která by měla v budoucnosti zajistit dobře fungující síť komunikací pro cyklisty.

Celou Studii rozvoje cyklistické infrastruktury ve formátu pdf. můžete stáhnout zde.

Cyklostezky

Chrudim – Slatiňany. Asi 2 km dlouhá cyklostezka začíná na jihovýchodním okraji Chrudimi za mostem přes řeku Chrudimku nedaleko obchodního domu TESCO. Na stezce se nachází altán s odpočívadlem a dostatečně velkou travnatou plochou pro relaxaci a hry dětí. Parkování přímo u stezky chybí. V Chrudimi je možné zaparkovat v blízké ulici Na Ostrově nebo na parkovišti před obchodním domem TESCO.

Chrudim - Medlešice. Tzv. Pivovarská cyklostezka spojuje severozápadní část Chrudimi s její místní částí Medlešice. Přibližně 2 km dlouhá stezka začíná na Pardubické ulici vedle průmyslové zóny Chrudim-Sever a končí v blízkosti pivovaru a pivovarské restaurace v Medlešicích. Hned vedle restaurace s letní zahrádkou se nachází dětské hřiště.

Chrudim – Markovice. Nejkratší chrudimská cyklostezka měří pouze něco málo přes 400 m a vede podél Čáslavské ulice od ústí ulice Vaňkovy na okraj místní části Markovice.

Chrudim, město (západní břeh řeky Chrudimky). Nejvýznamnější a nejfunkčnější částí cyklistické dopravní sítě vnitřního města je stezka na západním břehu řeky Chrudimky. Stezka začíná vedle Hotelu Bohemia na Masarykově náměstí a končí u mostu přes Chrudimku na křižovatce ulic Vrchlického a Na Ostrově.  Stezka měří cca 1 km.

Cylotrasy z Chrudimi do Železných hor

Cyklotrasy „Z Chrudimi do Železných hor“ vytvořené Informačním centrem v Chrudimi pro různé cílové skupiny návštěvníků jsou vedeny z větší části po lesních a polních cestách. V terénu nejsou tyto cyklotrasy jednotně značeny. Využíváno je převážně značení cyklistických a turistických tras KČT, v menší míře místních naučných stezek a veřejných cest. Jejich přesný průběh je nutné vyčíst z mapy.  K lepší orientaci by mohl posloužit i textový popis.

Výčet hlavních tras:

1. Na Báru a zpět přes koňský svět (cca 18 km)

2. Křížem krážem Podhůrou  (cca 20km)

3. Staré záhady kolem Sečské přehrady (cca 20 km)

4. Slavickou oborou na Kelty přírodou (cca 36 km)

Cyklobus. Cyklobus z Chrudimi (Pardubic) do Nasavrk, Seče a zpět lze využít o víkendech a svátcích od května do konce září. Linku provozuje společnost Arriva Východní Čechy, a.s., tel.: 469 638 625, web: http://www.arriva-vychodnicechy.cz .Informace o časech odjezdu cyklobusu naleznete zde http://www.arriva-vychodnicechy.cz/nabidka-prepravy/cyklobusy/cyklobus-zelezne-hory/

Cykloturistická mapa Chrudimska

Rekreační lesy Podhůra. Rekreační lesy Podhůra, nacházející se asi 3 km jižně od města Chrudimi na okraji CHKO a Národního geoparku Železné hory, nabízejí ideální podmínky pro cykloturistiku. Oblast disponuje mnoha turistickými atraktivitami i atrakcemi pro aktivní trávení volného času. Jmenujme alespoň rozhlednu Bára, lanový park pro děti i dospělé, venkovní tělocvičnu, lezeckou stěnu, kryté ohniště, rozhlednu Na Chlumu, Kočičí hrádek nebo Interaktivní muzeum starokladrubského koně – Švýcárna. Součástí je i Cyklopark Podhůra se singltrekem a pumptrekem otevřený v roce 2014.

Cyklopark Podhůra aneb První příměstský singltrek v ČR. V červnu 2014 byla v Rekreačních lesích Podhůra u Chrudimi slavnostně otevřena oblíbená atrakce pro vlastníky horských kol. Single track (používá se i do češtiny přechýlená forma „singltrek“) je úzká přírodní stezka určená pro cyklisty, především pro horská kola. Je vždy jednosměrná, nejčastěji vede lesním terénem, využívá jeho zvláštností a vhodně do něj zapadá. Singltreky mají různou obtížnost, která je označená barevně podobně jako u sjezdovek.

Příměstský singltrek v Chrudimi bude v blízké budoucnosti doplněn o další atrakce v rámci „Cykloparku Podhůra“. Již v současné době lze vyzkoušet tzv. „pumptrek“. Singltrek je, vzhledem k blízkosti města Chrudimi, první svého druhu v ČR. Základní modrý okruh dlouhý 1,6 km nabízí především začátečníkům a dětem zajímavou jízdu v terénu s různě náročnými pasážemi, určitě ale přiláká i zkušené „bajkery“ ke kondičním jízdám. www.podhura.cz

 

Služby pro cyklisty v Chrudimi

Půjčovna kol ČD (Železniční stanice Chrudim – hlavní nádraží, Čs. armády 174)

Když si vypůjčíte kolo v Chrudimi na hlavním nádraží, vrácení můžete sjednat například v železničních stanicích v Pardubicích, Slatiňanech, Hlinsku nebo Žďárci u Skutče.

Otevírací doba: denně 7:30-19:00

Kontakty pro rezervaci a informace:

tel.: 972 322 066 (denně 7:00 – 16:00)

e-mail: PCEpujkol@kcod.cd.cz

Servis pro cyklisty

Bike Sport. V Tejnecku 543, tel 469 621 252, www.bike-sport-shop.cz

VELOSERVIS JENÍČEK. Havlíčkova 147, tel. 469 637 141, 603 213 128, www.cyklojenicek.cz

I-BIKE Žižkovo náměstí 105, tel. 777 596 767, www.i-bike.cz

Kolista. S. K. Neumanna 573 (vchod z ulice Spojovací), 776 880 933, www.kolista.cz

Bike de Luxe Pardubická 178, tel. 773 105 114, www.bikedeluxe.cz

Připravované projekty

Cyklostezka Chrudim – Podhůra (Rozhledna Bára). Cyklostezka spojí nejkratší cestou město Chrudim s areálem rozhledny Bára v městských rekreačních lesích. V současné době musejí návštěvníci jet na Podhůru obklikou přes Slatiňany (po cyklostezce podél řeky Chrudimky), případně po frekventované silnici II. třídy směr Seč.

Cyklopropojení Píšťovy – Rekreační lesy Podhůra. Zprovoznění poměrně krátkého úseku polní cesty umožní napojení Rekreačních lesů Podhůra na okrajovou část Chrudimi zvanou Píšťovy.

Cyklopruh v ulici Víta Nejedlého. Zjednosměrnění ulice Víta Nejedlého v roce 2014 umožní vytvořit vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu v této lokalitě. Na silnici po úpravě bude zprovozněn pruh pro cyklisty.

Návštěvnické centrum Podhůra – parkoviště nedaleko Cykloparku Podhůra. Pod rozhlednou Bára plánuje město Chrudim vybudovat návštěvnické centrum, jehož součástí bude i parkoviště. Parkoviště se bude nacházet v blízkosti Cykloparku Podhůra a bude tak využitelné i pro příznivce cyklistiky.

Další projekty. Město Chrudim plánuje i další projekty, které by měli vést k zpřístupnění města cyklistické dopravě. Jedním z nich je např. zpřístupnění komunikace cyklistům v obou směrech v ulici Čs. armády (nádraží ČD a autobusové nádraží) nebo vybudování samoobslužného tubusu pro parkování kol v této lokalitě.

Kontakty

  • Ing. Petr Kopecký, Vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, Městský úřad Chrudim, Tel.: 469 657 450, E-mail: petr.kopecky@chrudim-city.cz
  • Ing. Martin Klimek, Vedoucí Odboru dopravy, Městský úřad Chrudim, Tel.: 469 657 500, E-mail: martin.klimek@chrudim-city.cz

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Co vidět a zažít.

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Silniční doprava

Chrudimí procházejí dvě silnice I. třídy, a to silnice číslo I/17 a I/37. Silnice I/37 spojuje města Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou (směr S – J) a končí ve Velké Bíteši (90 km) napojením na dálnici D1 Praha – Brno – Bratislava.

Silnice I/17 spojuje města Vysoké Mýto – Chrudim – Čáslav – Kolín – Praha (směr Z – V). Spojení Chrudim – Praha je též možné po dálnicí D 11 a to přes Pardubice  - mimoúrovňová křižovatka u Opatovic. Vzdálenost cca 25 km.

Nejbližší připojení na dálnici D1 je vzdáleno 70 km po silnici I/37 v Humpolci. Vzdálenost Humpolec – Praha je 100 km a vzdálenost Humpolec – Brno je 110 km. Více...

7. Fotogalerie


Novinky

Město Chrudim - představujeme nového člena

19. 11. 2015 | Cyklistika má v dopravním systému města Chrudimi nezanedbatelný podíl. Podle průzkumu společnosti TIMUR z roku 2012 je 7,2 % všech cest realizováno na kole. Podíl cyklodopravy se přibližně rovná podílu MHD a je tak... číst dále

Modul: Seznam členů