Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Nové Město nad Metují

1. Krátké představení města.

Nové Město nad Metují se nachází v severovýchodních Čechách v okrese Náchod (Královéhradecký kraj) na geografickém rozmezí úrodné nížinné části Královéhradecka a Orlického podhůří.

Průměrná nadmořská výška města je 332 m n. m., členitost terénu dosahuje rozdílu ve výšce až o 90 m. Městem protéká řeka Metuje, která společně se skalnatým ostrohem historického centra představuje typickou dominantu města. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Petr Hable, starosta města, e-mail : hable@novemestonm.cz
  • Dagmar Kavanová, referentka Odboru správy úřadu, tel.: 605 201 099, e-mail : kavanova@novemestonm.cz
  • Jaroslav Rohulán, cyklokoordinátor, externí pracovník, tel.: 608 935 310, e-mail : jaroslav.rohulan@tiscali.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Doplníme později.

Z historie :

Nové Město nad Metují je na startu změn v městské dopravě. Potýká se, ostatně jako jiná města s počtem obyvatel kolem 10 000, s nedostatečným počtem parkovacích míst pro automobily, nemá silniční obchvat, silnice I. třídy I/14 prochází historickým renesančním náměstím… Mnohaleté úsilí vedení města o výstavbu přeložky, která by pomohla přenést dopravní zátěž z centra a z rozbité krajské silnice v městské části Krčín na novou přeložku, narážejí na vlekoucí se územní řízení i stálý nedostatek státních finančních prostředků určených na kvalitnější opravy těžkými nákladními auty zničených ulic.

Město může rychle pomoci k bezpečné jízdě na kole těm, kteří nejsou či nemusí být závislí na automobilu

Protože cyklistická doprava nedosahuje v Novém Městě nad Metují ani celostátního průměru podílu na dopravě, je v ní skryta zatím nevyužitá rezerva, kterou město hodlá využít při řešení dopravních problémů. Součástí dopravního generelu města bude proto i samostatná část věnovaná cyklistické dopravě.

Zpracovatel generelu naváže na první 2 vlaštovky investic , kterými se Nové Město nad Metují přihlásilo k řešení cyklistické infrastruktury v turistické oblasti Kladské pomezí. V roce 2007 postavilo ve spolupráci s obcí Přibyslav a s městem Náchod 800 m dlouhý úsek cyklostezky propojující Náchod s osadou Peklo a Novým Městem nad Metují údolím řeky Metuje a o rok později se zapojilo do společného česko –polského grantu na výstavbu komunikací pro cyklisty v Náchodě, v Novém Městě nad Metují, Velkém Poříčí a polské Kudowě Zdrój. Na „Metujské“ cyklotrase č. 4034 procházející středem Nového Města nad Metují město v roce 2011 z tohoto grantu zrekonstruovalo a jízdními pruhy pro cyklisty vybavilo ulici Českých Legií a Klosovu.

V únoru 2012 schválilo zastupitelstvo města Plán rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad Metují, který je jedním s podkladů pro generel cyklistické dopravy. Specifikuje nezbytné investice ve městě na cyklotrase č. 4034, zabývá se možnostmi vytvoření podmínek pro bezpečnou cyklistickou dopravu mezi městskými částmi (dříve samostatnými obcemi) Spy-Krčín a Vrchoviny a navrhuje vyčlenění dopravního prostoru pro cyklisty na silnicích používaných cyklisty ze sídlišť panelových domů a rodinných domků k cestě do centra města, do zaměstnání, za nákupy, sportem, zábavou a také mezi Přibyslaví a Novým Městem nad Metují. Doporučuje rovněž vyznačení nových cykloturistických tras v okolí Nového Města nad Metují v návaznosti na cyklotrasy vyznačené a udržované KČT (Peklo-Přibyslav-Vrchoviny-letiště-Krčín a Rozkoš-Vršovka – Spy – Deštné v Orlických horách). 

V souladu s tímto plánem má město připravenou k realizaci projektovou dokumentaci na stavbu nové komunikace pro pěší a cyklisty v Náchodské ulici v Krčíně. Spolu s rekonstrukcí krajské silnice chce prvním úsekem nastartovat propojení Spů, Krčína a Vrchovin samostatnou cyklostezkou, která odvede cyklisty z úzké asfaltové silnice zatížené kamionovou dopravou a vytvoří tak předpoklady pro každodenní bezpečnou jízdu na kole mezi uvedenými částmi města.

Odkaz : Nové Město nad Metují – 4x foto zrekonstruovaných ulic Českých Legií a Klosova s pokusným vyznačeným koridorem pro cyklisty na cyklotrase č. 4034 ještě před účinností vyhlášky č. 247/2010 Sb.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Vítejte v Českém Betlému - v Novém Městě nad Metují. Pokud jste přijeli na kole nebo s kolem a máte zájem poznat krajinu v podhůří Orlických hor či Kladského pomezí ze sedla tohoto jedinečného dopravního prostředku, dovolujeme si vám nabídnout 4 trasy - náročnější i méně náročné, které vás provedou nejzajímavějšími místy bližšího i vzdálenějšího okolí Nového Města nad Metují. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Na Husově náměstí, byl stávající systém parkovacích kotoučů nahrazen parkovacími automaty. Na Komenského ulici, kde jsou rovněž umístěny parkovací automaty. Jedná se o parkoviště před bankami a před Městskou knihovnu, tedy na místech, kde dosud parkovné vybírala obsluha parkoviště. Více...

7. Fotogalerie


Novinky

Představujeme aktivity Nového Města nad Metují

11. 11. 2016 | Stále častěji se množí dotazy na roli cyklokoordinátira na městě. Přehled náplně je k dispozici zde. Nicméně pokud nemá k dispozici kolem sebe tým odborníků, podpořen politickým vedením, jeho úsilí může být... číst dále

Představujeme Vám projektový záměr "Cykloregion Vlastimila Moravce"

06. 03. 2016 | Od dubna roku 2015 probíhají jednání mezi zástupci obcí Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd, Solnice o možnosti vybudování cyklotrasy mezi obcemi Nové... číst dále

Město Nové Město nad Metují se připravuje na vyplnění "Nepopsaného listu papíru"

19. 11. 2015 | Dne 5.3.2014 proběhl v Novém Městě nad Metují další seminář Cyklistické akademie, který vždy navazuje na konkrétní přednášky z praxe. Město Nové Město nad Metují si za téma z praxe... číst dále

Jakou roli má cyklokoordinátor v Novém Městě nad Metují?

19. 07. 2015 | Stále častěji se množí dotazy na roli cyklokoordinátira na městě. Přehled náplně je k dispozici zde, Nicméně pokud nemá k dispozici kolem sebe tým odborníků, podpořen politickým vedením, jeho úsilí může být... číst dále

Modul: Seznam členů