Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Valašské Klobouky

1. Krátké představení města.

Město Valašské Klobouky se nachází v severním cípu CHKO Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO.

Na archeologické nálezy dokumentující již předslovanské osídlení navazuje první písemná zmínka o existenci Klobouk z roku 1341. V roce 1356 byl pak Kloboukám udělen statut města hradiště. Díky tomu a řadě dalších privilegií fungovaly Klobouky jako silné centrum a hospodářské středisko někdejšího brumovského panství.

Toto bylo důvodem, proč se v roce 1848 staly sídlem okresních úřadů jižního Valašska a i po zrušení dvojkolejnosti okresů v roce 1949 (do této doby byly okresy soudní a politické), byl statut okresu Kloboukám ponechán. Tento stav byl změněn až reformou z roku 1960, kdy byly Klobouky začleněny do okresu Gottwaldov (od roku 1990 Zlín). Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Doplníme později.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Cyklostezka

Valašskokloboucký úsek cyklostezky Bečva - Vlára - Váh

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Doplníme později.

7. Fotogalerie

Modul: Seznam členů