Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Opava

1. Krátké představení města.

Město Opava v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Většina území města Opavy leží historicky ve Slezsku, ale čtyři z jeho částí (Kravařov, Suché Lazce, Vlaštovičky a Jaktař) patřily k tzv. moravským enklávám ve Slezsku.

2. Kontaktní osoby

  • Náměstek primátora, Dalibor Halátek, tel: 553 756 202, e-mail: dalibor.halatek@opava-city.cz
  • Cyklokoordinátor, Dušan Vaculčík, tel. 608 468 554, e-mail: dusan.vaculcik@opavounakole.info

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Mezi aktuální projekty patří

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Samotné město leží na křižovatce silnic I. třídy, které se sbíhají ze čtyř stran. I přesto se tu ale pro cyklisty místo najde. Opavané jsou zvyklí jít na věc přímo, a to se týká i jízdy na kole. Přímá a rychlá spojení umožňují cyklopruhy vedoucí po hlavních silnicích, navíc přímo uvnitř města vznikla řada cyklostezek. Pro město je také důležité, že byly pro jízdní kola zprůjezdněny hlavní městské parky. Za zmínku stojí Slezská magistrála spojující Opavu s Krnovem a Kravařemi, která je chloubou celého regionu. Další info: opava-city.cz

5. Tipy na výlety-cyklovýlety

 Tipy na výlet najdete na tomto odkaze.

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Stejně jako jiná města, i Opava se v posledních letech potýká s nárůstem individuální automobilové dopravy, která zvláště v době dopravní špičky ucpává hlavní silniční průtah. Před městem proto stojí nelehký úkol najít způsoby, jak odlehčit ulicím zatíženým individuální automobilovou dopravou. Právě podpora cyklodopravy a větší motivace uživatelů k jejímu užití je jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout.

Klíčovým a zastřešujícím dokumentem je strategický plán rozvoje města, aktuálně platný na léta 2017-2023. Více informací naleznete zde.

Kromě toho si město již v roce 2014 nechalo vypracovat Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM). Vytváří koncepci trvale udržitelného dopravního systému pro statutární město a jeho spádové okolí. Koncepce je založena na nových principech plánování v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie. Plán zahrnuje dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. Plán koordinuje územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením počtu kritických míst. Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility, který definuje navržená opatření pro naplnění stanovených cílů na období 5 let v souladu s rozpočtovým výhledem města. Dokument se po svém projednání stal nadřazeným dokumentem, který je podkladem pro další aktualizace současných strategických a územně plánovacích dokumentů města. Dokument je ke stažení na http://mobilita-opava.cz/dokumenty/

7. Fotogalerie

 

8. Další informace k cyklistice


Novinky

Aktuální informace z Opavy

23. 04. 2018 |   Přinášíme vám aktuální informaceo z Opavy, které byly zveřejněné v opavském deníku. Oproti roku 2004 se v Opavě sice rozrostla síť cyklo᠆stezek z pouhých čtyř kilometrů na současných... číst dále

Realizace cyklistické stezky Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava zahájena

07. 01. 2018 | Projekt řeší návrh společné stezky pro chodce a cyklisty v úseku mezi Oticemi a Opavou v rámci regionální cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. Jedná se o návrh 1. etapy této stavby. Na stávající... číst dále

Opava vyhlašuje druhé kolo participativního rozpočtu

07. 01. 2018 | Opava se i letos připojí k městům, ve kterých občané mohou prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu přihlašovat své projekty či o nich hlasovat. Zastupitelé na tento projekt s názvem Nápady pro Opavu poslali částku... číst dále

Výstava Města s dobrou adresou přijíždí do slezské metropole

18. 04. 2016 | „Města s dobrou adresou“ je putovní výstavní akce, o jejíž vznik se postaralo Velvyslanectví Dánska v ČR a o instalaci v českých a moravských městech Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je i město Opava. Výstava... číst dále

Opava má Plán udržitelné městské mobility

18. 07. 2015 | Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM) obsahuje nejen „Akční plán do roku 2020“, ale i dlouhodobou vizi rozvoje města. Touto vizí je bezpečné, klidné a prosperující město,fungující na bázi... číst dále

Modul: Seznam členů