Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Jihlava

1. Krátké představení města.

Uprostřed rozsáhlé kopcovité, lesnaté a rybničnaté Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou, leží starobylé město Jihlava, nejstarší horní město českých zemí. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Jaroslav Vymazal, náměstek primátora, tel.: 603 240 060, e-mail : jaroslav.vymazal@jihlava-city.cz
  • Mirka Kostrhounová, koordinátorka mobility, tel. 736522779, e-mail: mirka.kostrhounova@jihlava-city.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2019 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

CYKLOSTEZKY V JIHLAVĚ

Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. „První cyklostezky“ na ulici Romana Havelky. Do současné doby (stav k 31. 3. 2014) bylo vybudováno a uvedeno do provozu celkem 12,32 km cyklistických stezek (z toho je 1,55 km cykloobousměrek a 0,40 km cyklopruhů a piktokoridorů). Budování cyklostezek je omezeno problémy nejen finančními, ale hlavně majetkovými. Také ne všude se cyklostezka „vejde“. Proto je mnohdy výstavba rozdělena na jednotlivé úseky.  Více zde a zde

Informace o cyklodopravě jsou pak také dostupné na tomto odkaze: http://jihlava.dobramesta.cz/cyklisticka-doprava

Z historie

Cyklisté v JihlavěJihlava v minulosti příliš nebyla nakloněna masivnímu rozvoji cyklistiky. Bylo to dáno jednak terénem, podnebím, ale i podmínkami, které na Vysočině panují, a také tehdejšími postoji radnice. V České republice jsou samozřejmě města, kde má používání kol obrovskou tradici a podmínky přímo ideální. V hlavách některých obyvatel Jihlavy je dosud zakořeněn názor, že zde žijeme v podmínkách horských, někdy až velehorských. Avšak není tomu tak. Ze zkušeností i z jiných měst a regionů, nejsou podmínky a terén vždy tím hlavním důvodem, proč lidé nevyužívají kolo.

Skutečná podpora cyklistiky v Jihlavě začala před zhruba deseti lety. Jihlava se zavázala dodržovat a naplňovat plány cyklotras a cyklostezek navržené v Generelu cyklistické dopravy a cyklotras z roku 2003. Město tím dalo jasně najevo, že chce aktivně podpořit rozvoj cyklistiky. V té době byla cyklistika nastupujícím trendem a rozvíjela se jako plnohodnotná alternativa k osobní automobilové dopravě. Obrovský potenciál byl i v rekreační cykloturistice. To se potvrzuje v posledních letech a tak cykloturisté, například díky projektům jako Stříbrné pomezí nebo Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, stále častěji objevují kouzlo Jihlavy a celé Vysočiny.

Co Jihlava od Asociace očekává

Zástupci města se aktivně účastní všech konferencí a seminářů věnovaných cyklodopravě. Několik let zde fungovala i pracovní cykloskupina. Bohužel nebylo moc příležitostí k setkávání se zástupci podobných skupin z jiných měst. Až časem postupně zjišťujeme, jak moc jsou taková setkání důležitá a že všechna města se setkávají s podobnými problémy. K jejich řešení se velice úspěšně uplatňuje známé rčení: Víc hlav, víc ví. Také poučení z chyb a zkušenosti z jiných měst jsou k nezaplacení. Rádi bychom také využili řešení, která se osvědčila v jiných městech (českých i evropských).

Přistoupení k Asociaci tedy bereme jako příležitost k setkávání, spolupráci a k hledání motivace a dobrých nápadů, jak dále rozvíjet město ku prospěchu cyklodopravy. Podpora ze strany týmu kolem národního cyklokoordinátora je velice důležitá. Projekty jako CentralMeet Bike, cyklostrategie.cz nebo českojede.cz jsou unikátní jednak svým rozsahem a také s jakou profesionalitou vznikají. Doufáme, že se v budoucnu budeme moci ohlédnout a zpětně tyto projekty hodnotit jako něco, díky čemu se změnila legislativa, myšlení lidí a chuť používat kolo nejen jako sportovní náčiní. Budeme také velice hrdí, když se řekne, že na těchto změnách se podílela i Jihlava.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo v roce 2011 ve svém okolí turistický systém o celkové délce 270 km. Unikátní dopravní značení v podobě očíslovaných rozcestníků (patníků), návěstí a upřesňujících značek provází pěší i cyklisty po památkách a zajímavostech regionu. Tento systém také využívá stávající turistické a cyklistické trasy. Realizace projektu proběhla v letech 2009-2011 za finanční pomoci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Integrovaná infrastruktura v Jihlavě

Vývoj, kterým prošla při budování svého dopravního systému západní města, dnes označovaná jako cyklistická, měla historicky vždy přibližně stejné fáze. Jak ukazují naše zkušenosti, Jihlava a ostatní česká města procházejí stejným vývojem. Zatímco v západní Evropě trval tento vývoj zhruba posledních 30 let, jinde stačila k vytvoření základní sítě pro bezmotorovou dopravu poloviční doba. Příkladem mohou být německá města jako například Drážďany či Lipsko, která měla před dvaceti lety výchozí pozici srovnatelnou s ČR. Po sjednocení Německa začala obě města velmi rychle měnit svůj dopravní systém a výsledky jsou dnes viditelné na první pohled. Více...

Souhrnní informace jsou na webu www.jihlava.dobramesta.cz

7. Fotogalerie


Novinky

Jihlavská ZOO pořídila boxy na kola

07. 01. 2019 | Boxy na jízdní kola čekají na návštěvníky ZOO v Jihlavě. Novou službu podpořil v minulém roce Kraj Vysočina, který poskytl dotaci na pořízení a instalaci cykloboxů pro návštěvníky Zoo. Jedná se o turisty nejnavštěvovanější cíl v rámci kraje. Nové úschovny jsou účelné... číst dále

V Jihlavě se objeví neobvyklé stojany pro kola

20. 05. 2018 | Sochy a užiteční pomocníci v jednom, takové mají být nové stojany, které se v průběhu letošního roku objeví v ulicích Jihlavy na Vysočině. Objekty budou mít tvar lidských postav zhotovených... číst dále

Cykloměsta pálí chybně postavená legislativa

20. 05. 2018 | Do krajského města Vysočiny se včera sjeli zástupci měst, kteří podporují cyklistiku.Les třeba i deseti značek na pouhých sto padesáti metrech cyklostezky, i tak to dnes vypadá na některých úsecích cyklostezek nejen v krajském... číst dále

Radní v Jihlavě dali zelenou nové asociaci cykloměst

20. 05. 2018 | Rada města Jihlava schválila přistoupení k nově vznikajícímu sdružení „Asociace měst pro cyklisty“. Metropole kraje Vysočina se tak stává prvním zakládajícím členem sdružení, které bude společně usilovat o zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu v českých městech.  „Situace... číst dále

V Jihlavě se objevily originální stojany na kola

20. 05. 2018 | Originální stojany na kola má od dnešního dne Jihlava. Bicykly je možné si opřít a zamknout k lidským postavám z kovu. „Mimo to, že Jihlava dohání dluh, který má vůči stále přibývajícím... číst dále

V Jihlavě vzniká nová cyklostezka, která propojí město s průmyslovou zónou

20. 05. 2018 | Do konce října by se první cyklisté mohli projet po nově postavené cyklostezce, která vzniká v průmyslové zóně podél Průmyslové ulice v Jihlavě. Jak uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal pro Jihlavský deník,... číst dále

Jihlava má novou cykloznačku, na kolo usedl ježek z městského erbu

20. 05. 2018 | Jihlava představila novou cykloznačku města, která by měla nově označovat služby pro cyklisty. Jejich symbolem se stane ježek na jízdním kole, kterého si výtvarnice vypůjčila z erbu města. V roce 2014 chystá Jihlava otevření několika... číst dále

V Jihlavě jezdí na kole do školy učitelé i žáci

20. 05. 2018 | Ranní cesta do školy na kole za asistence učitelů se pro několik dětí v Jihlavě stala každodenní rutinou. V rámci kampaně Do práce na kole tak po dobu jednoho měsíce se svými žáky jezdili učitelé základní... číst dále

Jihlava představí dánskou cyklistickou kulturu

20. 05. 2018 | Jízda na kole není jen způsob dopravy - cyklisté ve městě oživují město a dávají mu jedinečnou atmosféru. To je jedno z poselství fotografií dánského autora Mikaela Colville-Andersena. Jeho výstava o městské... číst dále

Jihlava sčítá cyklisty a chodce

16. 06. 2017 | Na jedenácti místech se v Jihlavě objevily nové sčítače. Město už podle nich může plánovat nové cyklotrasy a cyklostezky. Informovala o tom ve svém zpravodajství Česká televize. „Z dat vidíme, že cyklodoprava... číst dále

Jihlava má veřejnou pumpu pro uživatele jízdních kol

26. 10. 2016 | Veřejnou pumpu "Pro cyklistovu duši" pořídilo  město Jihlava. V lokalitě sportovně relaxačního centra Český mlýn byla nainstalována u vchodu na dětské hřiště na odpočivadle asfaltového okruhu. Dohuštění kol... číst dále

Asociace cykloměst a zástupci Dánska: Nejprve se projeli na kole, pak dohodli spolupráci

22. 05. 2015 | Atmosféra cyklistické Kodaně ovládla ulice Jihlavy. Dnes byla v centru Vysočiny zahájena výstava fotografií známého kodaňského propagátora cyklistická kultury Mikael Colville-Andersena. Výstavu pod širým... číst dále

Modul: Seznam členů