Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Moravská stezka: úsek Mohelnice - Mladeč - Litovel

27. 06. 2019

Možná znáte pojem Moravská stezka. Dálková cyklistická trasa, která vede napříč Moravou, od Jeseníků až jižní Moravu. Existují k tomu i pěkné webové stránky - https://moravskastezka.cz/. Nejkvalitnější úsek je mezi Kroměříží a Veselí nad Moravou, kdy de facto 60 km jedete jen po samostatných cyklostezkách. V Olomouckém kraji je trasa nejatraktivnější přes CHKO Litovelské Pomaraví a to v úseku Litovel - Olomouc a to je málo.

Proto se rozhodl Olomoucký kraj tuto situace změnit a začal pracovat na přípravě kvalitní Moravské stezky i na svém území. V tomto kontextu Olomoucký kraj zahájil jednání s městy Mohelnice, Loštice a Litovel a s obcemi Moravičany, Palonín, Bílá Lhota a Mladeč o přípravě Moravské stezky v úseku Mohelnice - Mladeč - Litovel.

Zatím proběhly dvě jednání. 27. 6. 2019 a 21. 8. 2019. Cílem jednání bylo schválit trasování cyklistické komunikace, stanovit další postup v projekční přípravě, včetně hledání finančních zdrojů na vypořádání majetkoprávních vztahů.

V úseku Mohelnice - Moravičany je už vybudována cyklistická stezka a v Moravičanech se plánuje v rámci rekonstrukce průtahu zrealizovat i opatření pro cyklisty a v úseku Moravičany - Doubravice lze se dostat po stávající komunikaci.

Takže je potřeba se zaměřit na vybudování bezpečné cyklostezky z Dobravic do Mladče, odkud už přes Sobáčov, Vísku vede kvalitní cyklotrasa až do Litovle.

Stavba je členěna na úseky A, B, které mohou být řešeny jako klasická cyklostezka s možností dotace např. ze Státního fondu dopravní infrastruktrury. Tyto úseky se nachází na třech katastrálních územích a mezi úseky A a B prochází hranice ORP Litovel a Mohelnice. Projekční příprava může de facto začít již v letošním roce a pokud bude všem přít štěstí, již v roce 2023 budou úseky hotové.

Dalšími úseky jsou C, D, které využívají původní účelovou komunikaci mohou mít problém s rozdrobeným vlastnictvím pozemků. Na druhé straně tento úsek vyžaduje v zásadě jen opravu, ale je těžko financovatelný v aktuálních dotačních podmínkách. Takže v těchto úsecích je třeba maximálně zaměřit pozornost především na vypořádání majektoprávních vztahů.

Jaké úkoly nás čekají?

  • stavby je vhodné připravovat samostatně;
  • pro úseky A, B, kde je celkově do deseti soukromých pozemků, projednají s vlastníky tento záměr starostové Moravičan a Bílé Lhoty, ideálně získají písemné souhlasy; tento úsek nevyžaduje zpracování studie, po kladném výsledku je možné přistoupit přímo k projektování;
  • pro úseky C, D jsou dvě varianty řešení; 1) stávající komunikace vyžaduje zpracování zaměření její skutečné polohy a definování reálných zásahů do pozemků; obsahem takto zpracovávané studie bude ještě diagnostika vozovky, která definuje optimální ekonomický návrh opravy; 2) druhou variantou může být vyvolání dílčích pozemkových úprav na k.ú. Řimice a Mladeč, s tímto opatřením má největší zkušenost pan starosta Moravičan;
  • možnosti financování výstavby cyklostezky jsou sice známé (viz. evropské fondy a Státní fond dopravní infrastruktury), ale jsou obavy o alokace na výstavbu cyklistické infrastruktury, která může být nedostatečná. Proto se počítá s intervencí Olomouckého kraje o navýšení alokace, případně hledat nové možnosti a způsoby v aktuálních dotačních podmínkách.

Tato novinka byla vytvořena v rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí. Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika.

Moravská stezka: úsek Mohelnice - Mladeč - Litovel
Modul: Novinky