Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Plánované cyklotrasy v česko-polském příhraničí - 3. díl Pardubický kraj

10. 07. 2019

V rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí byla navržena dálková cyklotrasa opletající celou polsko-ceskou hranici, a tím vytvárí dvě rovnocenné trasy na polské a české straně, které se mezi sebou protínají a to v severozápadní a jihovýchodní části oblasti podpory programu. Polské a české trasy jsou mezi sebou propojeny příhraničními spojkami, díky kterým je možné prekročit hranici časteji než pouze na obou koncích smyčky. Celková délka trasy činí 1299,85 km (719,21 km na české strane a 580,64 km na polské straně). S podrobným plánem vedení trasy včetně jejich spojek je možné se seznámit prostrednictvím geoportálu, který vznikl v rámci projektu: https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt

V Pardubickém kraji vede trasa dle přiložené mapky.

Plánované investice na dálkových trasách by měly být realizovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, evropských a krajských zdrojů. Více o principech financování se dočtete na tomto odkaze.

Přehled plánovaných investic:

Tato novinka byla vytvořena v rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika.

Plánované cyklotrasy v česko-polském příhraničí - 3. díl Pardubický kraj
Modul: Novinky