Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

SWOT analýza plánování cyklodopravy Vysokém Mýtě

24. 08. 2019

Je potěšující, že město Vysoké Mýto se přidalo k městům, které chce systémově podporovat udržitelnou městskou a aktivní mobilitu. Plánuje mimo jiné zpracovat  studii rozvoje cyklistické dopravy města. A tak jsme dne 22. 8. 2019 přijeli do města a debatovali jsme o možnostech.

Ruku na srdce. Čáry na mapě udělá skoro každý, horší bývá následná realizace. Hodinku jsme si proto sami bez doprovodu projeli město a udělali jsme městu takovou malou SWOT analýzu plánování cyklistické dopravy, aby věděli co je asi čeká.

A jaké jsou závěry?

Silné stránky města

1) Město získalo jako jedno z prvních měst v republice v roce 2001 dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na cyklostezku Choceň - Vysoké Mýto. V tomto ohledu patří mezi nejprogrsivnější města v Česku vůbec.

2) Má pěknou cyklostezku pod hradbami

3) Nemá problém pusti cyklisty do jednosměrných ulic

4) Má pěší zónu a evidentně na to mysleli při rekonstrukci ulice, která je v jedné úrovni

5) Úředníci odboru dopravy mají k cyklodopravě vztah. Jeden dokonce pravidelně jezdí na úřad z nedaleké Chocně (8 km vzdálené).

Slabé stránky města

1) Z Chocně přijede cyklista do Vysokého Mýta a podmínky pro něj skončily. Ještě nedávno byli cyklisté přivítání značkou B8 "Zákaz vjezdu cyklistů", dnes je pod ni ještě dodatková tabulka "Platí pro chodník"

2) Pokud jede cyklista ve směru na Choceň, tak v uličním koridoru silnice na něj nečekají žádné opatření pro cyklisty, pouze na konci je naveden na cyklostezku, která ale není udržována (navíc v opačném směru ji ani nelze využít - viz. bod 1).

3) Město má sice krásnou cyklostezku pod hradbami, ale otázka kolik lidí ji využije, když na obou koncích musí cyklista slézt z kola. Je potřeba tedy položit otázku pro obyvatele Vysokého Mýta. Pokud město bude zpracovávat novou studii rozvoje cyklistické dopravy, dostane projektant volnou ruku, aby odstranil pět parkovacích míst a mohl navrhouut důstojné ukončení cyklostezky?

4) Městem vede průtah silnice I/35, což je velký problém. Je třeba hledat alternativy, třeba i v suběžných ulicích.

5) Příliš mnoho aut v centru. Bylo by dobré zjistit, kolik zde parkuje místních, kolik přespolních a jak dlouho zde parkují (cena parkovné nebyla během krátké prohllídky řešena)

Příležitosti města

1) Dokáže vysvětlit občanům, nejen co znamená vize města v oblasti městské mobility, ale jakou má vazbu na odstranění slabých stránek. JInak podrobnosti k vizím lze si dočíst na tomto odkaze.

2) Obyvatelé, studenti města se připojí ke kampani CityChangers.

3) Město maximálně využije odborných znalostí prostřednictvím Akademie městské mobility.

4) Pravda, město je trochu kopcovité, ale v poslední době se značně rozvíjí elektrokola. Proč by s tím studie nemohla počítat?

Ohrožení města

Prostě rezignuje na změny a zůstane u "bezbolestných úseků cyklostezek"

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

SWOT analýza plánování cyklodopravy Vysokém Mýtě
Modul: Novinky