Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019

Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět dorazil z Ostravy, týká se ale všech větších měst. 

Ostravě již  druhým rokem funguje městem podporovaný bikesharing a vzbudil větší zájem, než se, původně očekávalo. Sdílená kola mají zejména mezi Ostravany mimořádný úspěch. Provozovatelé služby registrují přes 21,5 tisíce uživatelů. Vedle zájmu dojíždět do práce se začal vyskytovat zájem jezdit na sdílených kolech i v pracovní době v rámci plnění pracovních úkolů (zaměstnanci samosprávy i státní správy apod.). Otázka je, jak ošetřit vše právně, aby zaměstnanci měli legálně možnost využívat sdílená jízdní kola ke služebním cestám.

Hledáme proto příklady, jak jsou takové možnosti přepravy ošetřené. Zatímco u privátních kol zaměstnavatel nemá přehled o technickém stavu a musel by ho před každou jízdou kontrolovat, u sdílených kol tato nutnost odpadá. V případě sdílených kol je údržba kol smluvní záležitostí mezi provozovatelem a firmou. 

Zkušenosti z vyspělých zemí ukazují, že pravidelné dojíždění do práce nebo školy na kole dokáže poměrně účinně čelit rizikům spojeným s rostoucí, a už teď zejména ve městech nadměrnou individuální automobilovou dopravou (časté dopravní kolapsy, zhoršující se životní prostředí ve městech). Používání jízdního kola kromě toho přináší snížení nákladů na dopravu, zlepšení zdraví a kondice zaměstnanců a tím i nárůst produktivity firem. Používání sdílených kol po firemní účely a návazná bezpečnostní školení by zlepšila také celkové chování uživatelů.

Firmy a město tak mají stejný cíl - zlepšit mobilitu a bezpečnost při dopravě. Město Ostrava nedávno spustilo informační kampaň, zaměřenou zejména na mladší generaci uživatelů bikesharingu, která apeluje na dodržování základních pravidel. Firmy by se tak mohly připojit k tomut trendu šířením informací mezi svými zaměstnanci.

Pokud tedy máte zkušenost s používáním jízdních kol pro služební účely, prosím, kontaktujte nás na telefonu 603 432 172 nebo e-mailu info@dobramesta.cz. Pokud vás tato problematika zajímá a chcete dostávat aktuální informace, sledujte tyto stránky - zveřejníme tu brzy více. 

Změní bikesharing firemní mobilitu?
Modul: Novinky