Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Představujeme projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“

29. 05. 2019

Projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“ navazující na projekt „Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu“, 
je zaměřen na prohlubování povědomí obyvatel města Mostu a okolí o tématu čisté mobility a na motivování veřejnosti ke snaze o zlepšení veřejného prostoru snížením automobilové zátěže větším využitím nemotorového způsobu dopravy a městské hromadné dopravy.

Cílem projektu je: 

  • dosažení vyššího povědomí obyvatel Mostecka o problematice čisté mobility a o alternativních formách dopravy, které v důsledku povedou ke zkvalitnění ovzduší a zlepšení celkové kvality života v regionu,
  • motivace veřejnosti k častějšímu využívání městské hromadné dopravy,
  • popularizace nemotorové formy dopravy (chůze, cyklistika),
  • změna zažitých vzorců chování v dopravě po městě.

Projekt navazuje na Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova, který schválilo zastupitelstvo města dne 22.2.2018.

Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Více najdete na oficiálních stránkách města Most.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Představujeme projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“
Modul: Novinky