Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Partnerství pro městskou mobilitu zahajuje činnost

29. 03. 2019

Asociace měst pro cyklisty, která vznikla v roce 2013, se transformovala na spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Chce tak vyjádřit posun těžiště poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Změnu potvrdila valná hromada, která se konala dne 29. 3. 2019 v Praze. Aktivity spolku se nemění, stejně jako celková identita. 

Cílem spolku je zejména vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění inovačních technologií. Od roku 2013 se podařilo nejen prosadit celou řadu změn v legislativě, ale též realizovat konkrétní projekty ve městech a obcích. Změna souvisí mimo jiné i s tím, že Ministerstvo dopravy již nebude aktualizovat samostatnou strategii cyklistické dopravy, ale připravuje nově vládní koncepci městské a aktivní mobility.

Následující schéma ukazuje projekty, které rozvíjí Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty):

Partnerství se chce aktivně podílet na tvorbě nové vládní koncepce městské a aktivní mobility. Spolek proto úzce spolupracuje s řadou dalších partnerů, mezi kterými lze uvést zainteresovaná ministerstva, dále Fakultu dopravní ČVUT Praha, VŠE Praha a DFJP Univerzity Pardubice, Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, Univerzitu Palackého v Olomouci, Czech Smart City Cluster, SMO ČR atd. První jednání, které svolalo MD k přípravě nové vládní koncepce, proběhlo v duchu partnerství dne 19. 2. 2019.

    Zápis z valné hromady bude k dispozici v nejbližších dnech. 

    Partnerství pro městskou mobilitu zahajuje činnost
    Modul: Novinky