Asociace chystá změnu názvu

11. 03. 2019

Naše asociace vznikla jako součást Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR v roce 2013, ale svět se rychle vyvíjí a asociace chce na nové trendy pružně reagovat. Jednoznačně největší změnou je posun v poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Jedná se o klíčovou informaci, která ovlivnila řadu aktivit Asociace měst pro cyklisty v roce 2018. Změna se dotkne i názvu asociace. Změna také vychází z faktu, že ani MD už nebude aktualizovat Cyklostrategii, ale bude vytvářet novou Koncepci městské mobility.

Uvedené změny se také promítnou do změny stanov a organizačního řádu. Vše je popsáno ve Výroční zprávě za rok 2018, která je společně s novými stanovami a organizačním řádem ke stažení na http://www.cyklomesta.cz/pro-media-dokumenty/zakladaci-listiny-formulare/.

Valná hromada proběhne dne 29. 3. 2019 na veletrhu For Bikes, který právě probíhá v PVA Letňany. Pokud potřebujete volnou vstupenku na výstaviště, napište nám na info@dobramesta.cz.

Asociace chystá změnu názvu
Modul: Novinky