Masivní podpora pro cyklostezky v České republice?

12. 11. 2018

V posledním období jsme dostali několik otázek, jak to vypadá s podporou cyklodopravy v České republice. V hledáčcích médií jsou přirozeně především finance určené na cyklostezky. Novináři se ptají - v jakém stavu je výstavba cyklostezek v ČR? Investuje se u nás více nebo méně v porovnání se zahraničím?

Na jednu stranu je pravda, že podpora ze strany státu byla rekordní. Pro rok 2018 bylo k financování ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schváleno celkem 49 akcí v celkovém objemu schváleného příspěvku 354,4 mil. Kč. 

Nicmene v oblasti evropskych zdroju uz to neni tak slavne. V predchozim obdobi do roku 2012 byla situace podstatně lepší. K 25.1.2011 bylo evidováno schválených 192 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 3,14 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 3,59 miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků jde do cyklistické dopravy z regionů soudržností (ROP NUTS II).

A jak je to dnes? Podpora je necelých 250 mil. Kc. Jednoduše řečeno, při nastavení indikátorů se podcenil zajem o vystavbu cyklostezek a stát už jen "supluje". Více na www.dobramesta.cz/aktuality/699/irop-podporil-vystavbu-cyklostezek.-je-to-duvod-k-radosti.  

Největšími "tahouny" jsou obce a města z těchto krajů: Zlínský (nejvíce žádostí 2017), Jihomoravský  a Olomoucký (nejvíce žádostí v roce 2018). Tyto kraje také podporují cyklistické projekty ze svých rozpočtů, podobně tak například kraj Ústecký nebo Královéhradecký.

V ČR je 3 240 km cyklostezek a chráněných komunikací pro cyklisty. Poptávka roste nejen v souvislosti s cyklistikou, trendem se stává šetrná a čistá mobilita - tedy veškerá bezmotorová doprava. Zdravý životní styl je přitom trendem v celé Evropě.  

Rozdíl je ale ve vnímání jízdního kola. Češi vyznávají hlavně rekreační cykloturistiku, na cyklovýlety vyráží alespoň někdy 72 % lidí. Například Němci oproti tomu používají jízdní kolo především k dopravě (74 %), vyjížďky ve volném čase jsou méně časté (51 %).

Německo si také zadalo ve své národní cyklostrategii předpokladané potřeby investic pro města a obce na novou výstavbu, údržbu a provoz cyklistické infrastruktury ve výši 6-15 euro na obyvatele a rok (podle velikosti města). Pokud bychom měli u nás investovat podobně jako v Německu, znamenalo by to pro Českou republiku v přepočtu 1,6 miliardy Kč  ročně pouze na cyklostezky.

Logickou otázkou je, zda se podaří naplnit cíle Národní strategie pro rozvoj cyklistické dopravy, konkrétně: "Podaří se naplnit dlouhodobý cíl a zvýšit podíl cyklistiky na přepravních výkonech na 10 % do roku 2020 (v průměru na celou ČR)?" Jednu věc s jistotou můžeme říci už dnes - cíle se nepodaří dosáhnout. Cyklostrategie vytvořená v roce 2013 počítala s tím, že se podaří zmobilizovat města, která si prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility stanoví ambiciózní cíle. Ale to nestalo. Jeden příklad za všechny - město Olomouc chce zvýšit podíl cyklistů jen o 1%, tedy na 7%. A to je problém.

V porovnání s ostatními státy tak naše města mají stále velmi nízké ambice. Například ve Vídni zaznamenali za první pololetí  letošního roku nárůst cyklistů o 5 % na 3,67 milionu. V celém Rakousku je průměrná cílová hodnota cyklodopravy 13 %. Ještě vyší ambice má Organizace Spojených národů. Cílem Ekononomické rady Spojených národů (UNECE - United Nations Economic Commission for Europe) je dokonce zdvojnásobit podíl cyklistické dopravy v průměru všech 24 zapojených zemí. Více se dozvíte v článku Slovo experta dopravního klubu na serveru dobramesta.cz,

 

Aktivity probíhají v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        

Modul: Novinky