Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Připojte se k chartě Evropského týdne moblity

11. 07. 2018

Evropský týden mobility, který se každým rokem koná ve stejném termínu 16. - 22. 9. 2018, má své téma. Pod heslem je „Kombinuj a jeď!“ (v anglickém originále "Mix and move!" budou česká města letos prezentovat možnosti intermodality - tedy kombinování dvou a více způsobů dopravy na cestách po městě. 

Dne 26. června uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráce s Asociací měst pro cyklisty seminář, jehož cílem bylo motivovat česká města k účasti na letošní kampani. V jeho úvodu představil zástupce ministerstva Lukáš Flídr ve své prezentaci témata pro letošní rok a možnost zapojení jednotlivých měst - formou aktivit během týdne, zavedení permanentního opatření či uzavření některé z ulic pro motorovou dopravu během Mezinárodního dne bez aut (22. září).  Jednotlivá města se mohou registrovat na www.mobilityweek.eu, podrobný postup je ke stažení zde. Jaroslav Kepka  ve své prezentaci následně seznámil přítomné s možnostmi finanční podpory aktivit, které směřují k šetrné mobilitě. 

Příkladem úspěšné kampaně, kterou představil Lukáš Eršil z Magistrátu hl. m. Prahy, bylo uspořádání Dne bez aut v letech 2016 a 2017

Semínář zakončil Jaroslav Martinek, jednatel Asociace cykloměst, který představil novou kampaň City Changers a možnosti spolupráce při přípravě ETM. Asociace cykloměst nabízí v jeho rámci městům zorganizování seminářů, uspořádání veřejných setkání nebo zapůjčení dánské výstavy "Města s dobrou adresou". 

Města se mohou přihlásit na oficiálních stránkách Evropského týdne mobility. K oficiálnímu zapojení je třeba podepsat také Chartu ETM, kterou najdete ke stažení pod tímto článkem. 

O Evropském týdnu mobility:

V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce se pořádá ve stálém termínu, kterým je 22. září. Kampaň se snaží upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp. V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM městské úřady realizují široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. V ČR jsou obě kampaně realizovány od roku 2002. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit realizovat kampaň ETM v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednotlivých akcí.

Ke stažení

2018 EMW Charter CZE.pdf (343 kB)
Modul: Novinky