Prázdninové novinky pro ostravské cyklisty

02. 08. 2016

Nově vzniklý Cykloaktiv si dal jako jednu z priorit výchovu chodců a cyklistů k vzájemné ohleduplnosti. Proto odbor dopravy Magistrátu města Ostravy nechal vyrobit nálepky, které mají upozornit chodce na místo křížení nebo souběhu s cyklistickou stezkou (žlutá nálepka) a na místa, která jsou určena pouze pro pohyb cyklistů (červená nálepka). Protože v souvislosti se zahájením olympijských her bude v centru města fanzóna, byly nálepky přednostně vylepeny v oblasti obou cyklostezek na březích Ostravice. Nálepky jsou vylepovány na stožáry veřejného osvětlení se souhlasem jejich správce – Ostravských komunikací, kterým bude předán seznam, mapové schéma a fotodokumentace nálepek. Cyklokoordinátor, který je za výlep zodpovědný, bude v případě nových nátěrů nálepky obnovovat.

 

                Fotografie č. 1 – Komenského sady                                     Fotografie č. 2 – nábřeží Ostravice

V souvislosti se zvýšeným provozem v oblasti loděnice a olympijským parkem nechal městský obvod Slezská Ostrava vyznačit nábřeží podél Ostravice doplňkovým značením – piktogramovými koridory pro cyklisty, značkami upozorňujícími na křížení a na manipulaci s loděmi přes cyklostezku. Značení přispěje ke zvýšení bezpečnosti na stezce s největším nárůstem pěší a cyklistické dopravy v rámci posledního sčítání cyklistů.  V rámci realizace projektu „Sportovní aktivity pro děti a mládež“ – aktivity Do školy na kole, u školy bezpečně bylo předáno městskému obvodu Ostrava-Jih v pondělí 1. 8. 2016 dalších 5 ks namontovaných cykloboxů pro ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. První cykloboxy byly pořízeny již v loňském roce. Pro zájem ze strany školy A. Kučery městský obvod v tomto projektu pokračoval i letos. Cykloboxy jsou  zastřešené přístřešky, uzavřené a uzamykatelné. Slouží pro bezpečné uskladnění kol žáků, kteří mají zájem dojíždět do školy na vyučování nebo v odpoledních hodinách do kroužků. Do jednoho boxu se vejde podle velikosti 1-3 ks kol. V souvislosti s předáním nových boxů proběhne  na ZŠ A. Kučery beseda zaměřená na bezpečnost a plynulost silničního provozu, prevence krádeží, způsob ochrany majetku, výhody uložení kola v boxu apod., kterou provedou strážníci městské policie.

 

Fotografie č. 3 – upozornění na přenos lodí                     Fotografie č. 4 – nové cykloboxy – Ostrava-jih

Zpracoval: Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy

Modul: Novinky