Hledáme příklady chytrých řešení ve městech a obcích

08. 10. 2019

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravujeme výběr příkladů dobré praxe, které se týkají chytrých řešení.

„Inspirujte se těmi, kteří řeší problémy v obci či ve městě netradičně, inspirujte sami ostatní! Posuňte svou obec či město správným směrem a staňte se SMART Českem!“ vyzývá Radka Vladyková, ředitelka SMO ČR. 

Nejde ale jen o technologie. V přiloženém článku přirovnává autorka obec či město k hodinovému stroji, jehož chod zajišťují neustále provázané činnosti. Tři skupiny aktivit také symbolizují tři základní pilíře spokojeného života obyvatel ve městech a obcích, kdy každý občan má své priority a požadavky v rámci svých představ a nároků na obec kde žije.

Tři základní skupiny činnosti:

  • Projekty investiční, jedná se o činnost, při které obec vynakládá veřejné prostředky na vznik nových hmotných statků, které obec získá nákupem hotového výrobku, stavební činností atd.
  • Projekty správy a obnovy majetku obce, jedná se o činnosti, které zahrnují především údržbu stávajícího majetku obce a jeho obnovu. Z hlediska účetního se může jednat i o investice.
  • Projekty měkké, které zabezpečí služby pro občany a společenské, kulturní a sportovní vyžití obyvatel. Činnost, při které nevznikají hmotné statky, ale je nezbytná pro zabezpečení chodu obcí a také pro společenské, vzdělávací, kulturní a sportovní vyžití obyvatel.

Nové technologie jsou prostředkem, které využívají moudří lidé pro rozvoj obce a k prospěchu jeho obyvatel. 

Smart řešením tak může být například také obnova kostela, zapojení občanů do rozhodování prostřednictvím participativního rozpočtu či obnovení starých tradičních akcí. 

Dovolujeme si Vás tedy požádat o popis příkladu dobré praxe ve Vaší obci či městě, případně mikroregionu, který by sloužil jako inspirace pro další municipality. Velice oceníme právě praktické zkušenosti z České republiky, které mohou být z mnoha důvodů lépe přenositelné než obdobné příklady ze zahraničí.  

Podělte se prosím o Vaše zkušenosti a využijte přiložený formulář níže. Na konci dokumentu naleznete jako příklad již vyplněný formulář z města Jesenice.

Výstupy projektu budou sloužit starostům všech obcí a měst v ČR a možnost se poradit s realizátory úspěšných projektů je velkým přínosem sestavení souboru příkladů dobré praxe. Dovolujeme si Vás požádat rovněž o poskytnutí fotografie Vámi uváděného příkladu dobré praxe, případně také o poskytnutí Vaší fotografie, kterou zveřejníme v medailonku s kontaktními údaji a Vaší pozicí/funkcí.

Vyplněný dokument, prosím, zašlete na info@dobramesta.cz,  nejlépe do 15. 10. 2019. 

Modul: Novinky