Dánské velvyslanectví

Dánsko může nabídnout inspiraci nejen jako země s tradiční cyklistickou kulturou, Dánové jsou zároveň pověstní svým praktickým přístupem a důrazem na kvalitu života. I díky tomu se Dánsko dlouhodobě umisťuje v čele žebříčků nejšťastnějších zemí světa.

"Města, v nichž žijeme, mají zásadní vliv na kvalitu našeho života. A to se týká nejen čistoty ovzduší, ale i možnosti volně se pohybovat a trávit v městském prostoru volný čas. Prosazování změn v oblasti městské mobility nebývá snadné, v Dánsku tomu dopomáhá mimo jiné i vysoká míra důvěry a zájem obyvatel o věci veřejné,“ řekl velvyslanec Dánského království v České republice Ole Frijs-Madsen.

Velvyslanectví Dánska již v září roku 2014 uzavřelo memorandum o spolupráci s Asociací cykloměst. Obě organizace se dohodly na spolupráci, která by měla podpořit udržitelnou mobilitu ve městech, celkovou svobodu při volbě dopravního prostředku stejně jako nový přístup k veřejnému prostoru.

 

Dánské velvyslanectví nechalo vyrobit a Asociaci měst pro cyklisty zapůjčilo soubor dvou dánských výstav „Copenhagen Solutions“ a „The Good City“, které se společně prezentují pod souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“. Od dubna 2015 navštívily obě výstavy tři desítky českých měst.

Od ledna 2018 je v oběhu nová část výstavy s názvem „Spokojení Dánové“, která zahájila v Ostravě pouť po českých a moravských městech. Spoluorganizátory jsou dánská ambasáda a Asociace měst pro cyklisty. Podrobné informace o výstavě jsou k dispozici na stránkách Akademie městské mobility.

 

 

 

 
Velvyslanec Dánska Ole Frijs-Madsen (vlevo) a předseda Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Vymazal (vpravo) na společné tiskové konferenci v Ostravě, prosinec 2017

 


Velvyslanec Dánska Ole Frijs-Madsen (zcela vpravo) na vernisáži výstavy "Spokojení Dánové" na veletrhu Svět knihy, květen 2018. Čestným hostem veletrhu byl také ředitel dánského Institutu pro výzkum štěstí Meik Wiking (druhý zleva), který je spoluautorem výstavy.

 


Dánská výstava v Hradci Králové.

 

 


Velvyslanec Dánska Ole Frijs-Madsen přednáší pro studensty středních škol v Hradci Králové. 

Další informace: