Cyklistika v CZ-PL příhraničí

Asociace měst pro cyklisty je jedním z partnerů projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.
 
V příloze je základní presentační materiál. Vedoucím partnerem je Institut regionálního rozvoje ve Wroclavi, zapojeno je dalších 5 polských a 4 čeští partneři, kteří dohromady zastupují všechny kraje podél celé česko-polské hranice.
Území Olomouckého a Moravskoslezského kraje zastupuje Asociace měst pro cyklisty. 


 
Stručně řečeno, tříletý projekt plánovaný na období 2/2017 – 7/2019 má za cíl sjednotit polské a české metodiky v oblasti dálkové a terénní cykloturistiky a in-line bruslení. A to z hlediska přístupů k technickému provedení a parametrů, značení, služeb, propagace a marketingu. V návaznosti na předchozí lokální přeshraniční projekty dojde k inventarizaci politik, metodik a strategií na obou stranách podél celé hranice. Hlavně však bude projekt zaměřen na budoucí řešení a sjednocení přístupů, například i na propojení konkrétních dálkových cyklotras, na stejné přístupy a vytipování  vhodných lokalit pro budování a klasifikaci bike resortů a in-line produktu. A také na podporu, zviditelnění a zahájení implementace řešení tohoto šetrného a zdravého druhu rozvoje cestovního ruchu, který se velmi hodí pro oživení příhraničních oblastí. 

Více informací najdete na stránkách projektu.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        

Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Projekt.pdf (1.6 MB)