Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku byl představen

06. 06. 2019

Dne 22. května se ve velké zasedací síni magistrátu uskutečnilo veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku, který řeší různé formy a aspekty dopravy, od pěší, přes MHD, až po parkování. Zástupci veřejnosti se mohli obracet na zpracovatele plánu i zástupce vedení radnice, zájem byl například o téma cyklostezek v okrajových částech města nebo harmonogram výstavby obchvatu.

„Jedná se o strategický dokument města, který vychází ze stávající politiky města a z dostupných objektivních informací. Zjednodušeně chce nabídnout možnost bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí – mobility,“ představil cíl dokumentu Petr Macejka z realizující firmy Udimo.

„Jde o to, aby do toho mohli promlouvat všichni, co s tím mají něco do činění, samozřejmě včetně státní správy a občanů. Je tu doprava osobní i nákladní, individuální, sdílená, veřejná hromadná, motorizovaná, nemotorizovaná, služební, soukromá, to vše je třeba propojit a vyvážit tak, aby vše fungovalo i s ohledem na socioekonomický rozvoj a kvalitu životního prostředí,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher. „Nyní jsme ve fázi prezentace analytických výsledků veřejnosti. Proběhl již průzkum v domácnostech, kterého se účastnilo přes tisíc osob, a vyplývají z něj určité změny dopravního chování. Například 58 procent lidí odpovědělo, že jezdí nyní veřejnou dopravou častěji než před pěti lety, ale kolo častěji používá jen 16 procent. My ze všech dostupných údajů za účasti odborníků musíme vypracovat další scénáře a návrhy, včetně vazeb na rozpočet města, abychom získali strategický dokument, kterého se budeme do budoucna držet,“ doplnil náměstek primátora Jakub Míček.

Nezávislá analýza již naformulovala silné stránky města: MHD zdarma, dostupnost MHD, strategie začlenění příměstské dopravy a MHD, napojení na dálniční síť, krátké vzdálenosti pro pěší a cyklisty, čtyřpruhové komunikace, inteligentní křižovatky, stav místních komunikací a chodníků, regulace parkování v centru Frýdku a Místku. Za slabou stránku je samozřejmě brán dosud chybějící, ale stavějící se, obchvat, estakáda, průtah městem a železnice středem města, nedořešené autobusové nádraží a jednoznačný BUS terminál, ale i úzké komunikace a nedostatečná infrastruktura pro cyklisty.

Aktuální informace o probíhajícím plánu udržitelné městské mobility najdete na http://mobilita-frydekmistek.cz/.

Zdroj: Tiskový odbor města Frýdek-Místek

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku byl představen
Modul: Novinky