Konference, semináře, workshopy

Akce, na které nemůžete chybět: MILEVSKO (16. - 18. 10. 2019).

Co je chytré? Kdo je chytrý? Chytrý region - chytré město - chytrá obec a hlavně rozumný člověk.

Strategie Smart Cities, energetická koncepce, adaptace na změna klimatu, plán udržitelné městské mobility. Kterou strategii má město realizovat dříve? Milevsko díky programu CityChangers ví jak na to. Chcete vědět více, pak běžte na tento odkaz.


Další akce sledujte na tomto odkaze:
https://www.dobramesta.cz/akce-prehled

Ohlédnutí za rokem 2018

a) Konference

Spolek uspořádal konferenci Akademie městské mobility (Třebíč; 4. – 5. 10. 2018). Jejím cílem bylo pomoci Ministerstvu dopravy sesbírat první podněty pro novou vládní Koncepci městské mobility, kterou chce v letech 2019–2020 zpracovat ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Výstupy: https://www.dobramesta.cz/akce/21/konference-akademie-mestske-mobilityhttps://www.dobramesta.cz/aktuality/746/sber-podnetu-a-nametu-pro-ministerstvo-dopravy-aneb-o-tom-byla-konference-akademie-mestske-mobility.

b) Workshopy

Spolek uspořádal workshop na téma Nová městská agenda a cyklistická doprava, který proběhl ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku. Zástupci měst měli možnost diskutovat s Rubenem Loenderslootem z Holandské cyklistické ambasády o 11 principech, na kterých by měl být postaven další rozvoj městské mobility a cyklistické dopravy. Velmi stručné závěry, které vznikly na základě šestihodinové diskuse jsou dostupné na těchto odkazech: https://www.dobramesta.cz/aktuality/743/co-jeste-nevime-o-podpore-mestske-mobility-a-cyklisticke-dopravyhttps://www.dobramesta.cz/aktuality/744/v-javoricku-se-diskutovalo-o-kampani-city-changers.

Ve spolupráci s nizozemskou ambasádou, hlavním městem Prahou a sdružením Auto-mat se konal dne 24. 9. v Praze seminář s názvem Nové trendy v městské cyklistice. Nizozemský expert Ruben Loendersloot zde představil uvedených 11 principů, a zároveň proběhla diskuse o možnostech aplikace na velká města, jakým je např. Praha. Více o semináři najdete na  https://www.dobramesta.cz/akce/17/praha-nove-trendy-v-mestske-cyklistice

Spolek uspořádal workshop na téma Elektrokola, který proběhl dne 20.4. 2018 v Ostrově. Cílem bylo na jedno místo dostat aktuální „hráče“ na poli rozvoje nejen elektrokol, ale také elektromobility. Cílem semináře nebylo jen o informovat o elektrokolech, ale také si identifikovat překážky a navrhnout kroky, které povedou k rozvoji elektrokol nejen na území MAS Krušné hory, o.p.s, ale i v celé České republice. Závěry semináře:

 • Nejprve je potřeba si říci, kde vezmeme samotnou energii. Proto byla tak důležitá přednáška o energetických úsporách.
 • Dále je třeba řešit, jak na otázku elektrokol reagují státní strategické dokumenty. Obecně se o nich mluví, ale v rámci programu Čistá mobilita, který koordinuje MŽP tam tato podpora není zahrnuta. MŽP tak vybídlo přítomné, aby zaslalo dopis na MŽP, aby byla sjednána náprava.
 • Tato politika se pak musí dostat i na regionální, krajskou úroveň. I zde musí být jasná politika na elektromobilitu, včetně elektrokol. Dále bylo doporučeno, aby tato problematika byla otevřena na Asociaci krajů, která by opětovně zaslala dopis na MŽP s žádostí o podporu elektrokol.
 • Poslední úrovní, kde je třeba řešit elektromobilitu a elektrokola jsou města a mikroregiony. Nejde jen o rozvoj cykloturistiky, ale i městské mobility. Například město Karlovy Vary nyní začne zpracovávat Plán udržitelné městské mobility. Vzhledem k tomu, že město je kopcovité, je ideální počítat s rozvojem elektrokol, které mohou výrazným způsobem ovlivnit městskou mobilitu. Doporučuje se, aby se město s dalšími městy v rámci Asociace měst pro cyklisty, která by opětovně zaslala dopis na MŽP s žádostí o podporu elektrokol.
 • Dalším cílem je síťovat aktivní regiony v Česku, aby společně si vyměňovaly zkušenosti, případně napsali společný dopis na MŽP. Prvním příkladem takového regionu je Živé Milevsko.
 • Následovala řada dalších zajímavých přednášek, která následně rozvíjela témata rozvoje elektrokol. Úkol do budoucnosti: do programu Čisté mobility zahrnout i elektrokola

c) Semináře TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty:

Středočeský kraj si objednal realizaci tří seminářů. Cílem akce bylo představení nových Technických podmínky TP 179 - navrhování komunikací pro cyklisty odborným pracovníkům působícím na území Středočeského kraje: Kolín, Praha a Sedlčany.d) Akce Akademie městské mobility

Dále proběhly tři akce Akademie městské mobility zaměřené na školení úředníků, a to v těchto termínech:


e) Prezentace na konferencích a dalších akcích v ČR

 • 20. 2. 2018, Praha, seminář pro NNO – představení aktivit Asociace
 • 26. 4. 2018, Brno, URBIS, představení platformy Partnerství městská mobilita
 • 17. 5. Praha, konference Parkování v 21. století 
 • 19. 9. Praha, Heinrich-Böll-Stiftung e. V., konference Budoucnost udržitelné městské mobility
 • 24. 10. 2018 Pardubice, dálková cykloturistika, Labská stezka
 • 13. 11. 2018 Praha, Senát – Národní den participace
 • 15. 11. Praha, seminář Cyklistika v kopcovitých městech

f)
Vystoupení na zahraničních konferencích a mezinárodních akcích
 • 20. 4. 2018 Wroclaw, Festival cyklistiky, Cyklistické metropolitní fórum
 • 26. -27. 4. Krakov, 4. Evropský Kongres Samospráv
 • 25. 4. 2018 Praha, SUMP-Up konference
 • 31. 5. Žilina, přednáška
 • 18. - 19. 10. Sofie, EUSDR Forum, Strategie EU pro Dunajský region