Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Z eurofondů půjde pro Zlín a okolí téměř miliarda korun

16. 09. 2016

Městu Zlín se podařilo rezervovat v operačních programech stávajícího programového období EU částku 960 milionů korun. Finance budou využity na realizaci důležitých rozvojových projektů ve Zlíně a okolí. Žádost o podporu Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 (IPRÚ) splnila všechny podmínky hodnocení a město obdrželo akceptační dopisy od ministerstev. Ty definitivně potvrdily úspěšné završení náročné přípravy integrovaného plánu. Finální verze dokumentu je zveřejněna na webových stránkách města.

Zlín je jedním z šesti měst v České republice, kterým bylo ze strany státu umožněno připravit a řídit svůj vlastní integrovaný plán rozvoje území. IPRÚ má podobu strategického dokumentu, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby a v návaznosti na ně stanovuje cíle a priority směřující k řešení těchto problémů a potřeb. Cíle a priority budou naplněny realizací konkrétních, vzájemně věcně, územně a časově provázaných (integrovaných) projektů, které obdrží dotaci z eurofondů.

Průběh zpracování IPRÚ se řídil přísnými pravidly a omezeními, stanovenými ze strany státu a Evropské unie.

„Při přípravě integrovaného plánu jsme důsledně hledali průnik toho, co Zlín a jeho okolí skutečně potřebují, s tím, co je možné financovat prostřednictvím eurofondů,“ vysvětlil primátor Miroslav Adámek, do jehož kompetence spadá řízení integrovaného plánu.

Rezervované dotační prostředky poputují do dvou prioritních oblastí. První z nich je „Udržitelná doprava“, kde budou realizovány především projekty zaměřené na rozvoj MHD (obnova vozového parku, modernizace uzlových zastávek, rozšíření trolejbusových tratí), realizaci dopravně-bezpečnostních opatření, výstavbu cyklostezek, rozvoj telematických systémů a další. Druhá oblast „Úspěšná a soudržná společnost“ podpoří zejména projekty zaměřené na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách, obnovu nejvýznamnějších kulturních památek baťovského období, budování kapacit sociálního bydlení, zajištění zázemí pro poskytování sociálních služeb a jejich rozvoj, zajištění zázemí pro sociální podnikání a jiné.

Území IPRÚ Zlín, do kterého budou projekty spadat, zahrnuje 11 měst a obcí s téměř 107 tis. obyvateli a rozlohou 21 km2. Jedná se o území obcí Březnice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Tečovice, Veselá a Želechovice nad Dřevnicí a měst Fryšták, Otrokovice a Zlín.

„Vyhlášení prvních výzev, do kterých se budou moci hlásit předkladatelé projektových záměrů, plánujeme již na říjen až listopad letošního roku,“ uvedl Miroslav Adámek. Po ukončení sběru projektových záměrů do výzvy budou následovat jednání tematických pracovních skupin. Jejich závěry pak projedná Řídící výbor, který bude rozhodovat o zařazení jednotlivých projektů do strategie IPRÚ Zlín.

Příprava integrovaného plánu probíhala přibližně dva a půl roku. Kromě stávajícího a předcházejícího vedení města se na ní podílela řada odborníků jak ze zlínského magistrátu, tak i externisté a poradenské firmy. Prostor byl dán též široké veřejnosti v rámci veřejného připomínkování a v rámci procesu SEA (posouzení vlivu strategie na životní prostředí a veřejné zdraví).

V případě zájmu o podrobné informace ohledně IPRÚ se zájemci mohou obracet na Jiřího Krajču, manažera IPRÚ Zlín na tel. 577 630 281, e-mail: jirikrajca@zlin.eu. Další podrobné informace jsou průběžně aktualizovány na internetových stránkách města www.zlin.eu v sekci: Podnikatel > Strategický rozvoj > Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014–2020.

Projekt „Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020“ byl financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc a státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00265.

 Zdroj: zlin.eu

 

Modul: Novinky