Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Krnov - Průtah městem se dočká opravy

17. 11. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje na příští rok rozsáhlou opravu komunikací prvních tříd v Krnově. Nový povrch dostanou cesty v ulicích Opavské, Říčním okruhu, Revoluční a Bruntálské.

„Bude se jednat o prostou opravu vozovky, to znamená, že komunikace dostanou jen nový „asfalt“ a nedojde k žádným změnám dopravního řešení. Přitom některé změny jsme se snažili prosadit. Chtěli jsme, aby se v ulicích Revoluční a Bruntálské objevily cyklopruhy a aby se řešila některá problémová místa, jako například přechod pro chodce v Kostelci. To se ale ukázalo v tak krátké době neřešitelné. Pokud chceme do výše uvedených ulic zasahovat, je nutné jít cestou komplexní urbanisticko-dopravní studie a takové přípravy budou trvat několik let,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Také od návrhu, aby oprava průtahu městem byla vzhledem ke stavbě obchvatu a s ní spojené zvýšené zátěži na stávající komunikace odložena o rok, město nakonec odstoupilo. „Odklad o jeden rok nám nebyl pracovníky Ředitelství silnic a dálnic ČR doporučen kvůli riziku, že ze strany státu nemáme v dalších letech jistotu na financování a mohlo by se stát, že k opravě vůbec nedojde,“ vysvětlil starosta.

Oprava průtahu městem se tedy příští rok uskuteční v původně naplánovaném provedení. „Něco se ale přeci jen podaří zkoordinovat. Nebude se opravovat úsek Říčního okruhu v místě křížení s ulicemi Svatováclavskou a Šmeralovou, protože tuto křižovatku máme v plánu realizovat patrně v roce 2021. Zároveň v Bruntálské ulici dojde k několika drobným vylepšením bezpečnosti provozu,“ řekl Tomáš Hradil.

Tím, že se opraví komunikace, snaha města o zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v ulicích Revoluční a Bruntálské nekončí. „Zadáme komplexní urbanisticko-dopravní studie, následně bude pokračovat projekční činnost a stavební řízení. Opatření pak můžeme realizovat i před ukončením záruky na opravu vozovky, která činí pět let. Větší potenciál dle mého názoru má Revoluční, nebude zde nutné zasahovat do už opravené vozovky,“ poznamenal starosta a dodal: „Bylo by samozřejmě ideální vše zkoordinovat už s realizací v roce 2020, ale tím nejdůležitějším je pro nás dobrá vůle všech subjektů, města, kraje, státu – ŘSD i Policie ČR, a shoda na dalším postupu, včetně zavádění cykloopatření.“

Zdroj:  www.krnov.cz

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Krnov - Průtah městem se dočká opravy
Modul: Novinky