Zakládací listiny, formuláře

Dne 8. ledna 2019 nechala Správní rada Asociace měst pro cyklisty připravit návrh nových stanov a organizačního řádu. 

Jednoznačně největší změnou je posun v poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Jedná se o klíčovou informaci, která ovlivnila řadu aktivit Asociace měst pro cyklisty v roce 2018. Změna se dotkne i názvu asociace. Návrh na nový název spolku Partnerství pro městskou mobilitu bude projednán na Valné hromadě dne 29. 3. 2019 v Praze, společně s následujícími stanovami a organizačním řádem. Valná hromada zároveň schválí Výroční zprávu, jejíž návrh je ke stažení na této stránce.


Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.