Spolupráce s dalšími zájmovými sdruženími

 • Asociace společenské zodpovědnosti: setkání pouze v rámci společných akcí. Nicméně v roce 2019 bude podán návrh do vstupu do této asociace, a to ve vztahu k šíření informací o společenské zodpovědnosti ve vztahu k dopravě a mobilitě (viz kapitola o dobrovolných závazcích 3.3.2.).
 • Automat: 9. 2018 se konal ve spolupráci s Asociací, nizozemskou ambasádou a hl. m. Prahou seminář Nové trendy v městské cyklistice.
 • Czech Smart City Cluster: asociace se účastnila jednání dopravní pracovní skupiny dne 22. 11. 2018 a byla zahájena spolupráce na vytvoření metodik k podpoře udržitelné mobility.
 • Česká komora architektů: jednání dne 18. 12. 2018 (Praha) – vazba na veřejný prostor a na Politiku architektury a stavební kultury ČR: https://www.dobramesta.cz/aktuality/823/design-ulice-a-vladni-usneseni-politika-architektury-a-stavebni-kultury-cr .
 • Česká parkovací asociace: účast na její konferenci ve dnech 17. – 19. 4. 2018 v Koutech u Ledče nad Sázavou a dále na konferenci Parkování v 21. století, která proběhla dne 17. 5. 2018. Dohoda o sdílení informací, které jsou zveřejňovány na webu Akademie městské mobility: https://www.dobramesta.cz/parkovaci-politika.
 • Hospodářská komora Olomouckého kraje: 1. 10. 2018, Olomouc, Dopravní fórum
 • Nadace Partnerství: spolupráce na:
  • Konferenci Akademie městské mobility a prezentaci projektu MOVECIT (jednání 20. 3. 2018 a 4. 9. 2018).
  • Koordinace dálkových tras. (19. 7. 2018 a 27. 7. 2018 a 17. 9. 2018).
 • Nadace Via: 7. 2018 Praha, první jednání o dotaci pro participaci CityChangers.
 • Regio2020: spolupráce na přípravě konference Akademie městské mobility a prezentačních akcích v kraji Vysočina.
 • Národní centrum energetických úspor: spolupráce při pořádání konference Akademie městské mobility a na projektu SIMPLA.
 • Národní síť zdravých měst: setkání pouze v rámci akcí NSZM ( 5. Praha; seminář NSZM chytré a udržitelné město, 20. 7. a 10. 12. 2018 Jihlava, setkání s koordinátory Zdravých měst a realizátorů MA21 v Kraji Vysočina)
 • Svaz měst a obcí ČR: koncepce ke spolupráci na vytvoření platformy byla již schválena v roce 2017. V roce 2018 se jednalo pouze o účast na Dopravních komisích SMO ČR (1. 2018, 15.3. 2018, 19.4. a 19. 9. 2018, a to vždy v Praze).
 • Svaz cestujících ve veřejné dopravě: podpora prezentace knihy Regionální železnice http://www.regionalni-zeleznice.cz/ a dále účast na workshopu služby ČD, řešení "poslední míle", který proběhl dne 16. 3. 2018 v Praze.
 • Život bez bariér, z.ú. Jednání proběhlo dne 20. 11. 2018 v Jičíně. Více: https://www.dobramesta.cz/aktuality/804/predstavujeme-organizaci-zivot-bez-barier-z.u.

Poznámka: Rovněž probíhala jednání o navázání spolupráce se sdružením CIVINET Česká a Slovenská republika a současně s Centrem dopravního výzkumu., v. v. i. a, které vykonává funkci sekretariátu tohoto sdružení. CDV přišlo s návrhem, aby asociace byla zrušena a města se začlenila pod CIVINET. Vedení asociace toto odmítla s tím, že asociace musí zůstat zcela nezávislá na jakékoliv organizaci, neboť ta může být pod určitým tlakem. Asociace se totiž nezaměřuje na téma mobility pouze z odborného hlediska (viz. kapitola 3.2.), ale také na participační procesy a aktivní práci s veřejností (viz. kapitola 3.3.). Její součástí je občas i vyjádření nesouhlasu s postupy ministerstev, policie, ŘSD, apod. Při komunikaci s veřejností je zároveň třeba témata zjednodušovat, a tak reagovat na principy komunikace přes sociální sítě. Vzhledem k tomu, že není cílem asociace zisk, ani získání komerčních zakázek, může nabízet mnoha organizacím, které působí na poli městské mobility, určitou záruku neutrality při hledání konsensu mezi partnery, neboť asociace není pro ně konkurentem.