Ve spolupráci s FD ČVUT v Praze byl vytvořen vzdělávací akreditovaný program pro města, který mohou využívat od roku 2019.  Struktura vzdělávacího programu je následující (podrobnosti jsou uvedeny na https://www.dobramesta.cz/kurz---planovani-udrzitelne-mobility.  

Má tyto body:

  1. Potenciál pro úspěšnou realizaci Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) a Smart City
  2. Proces přípravy SUMP a rozsah takového plánu
  3. Analýza stavu, význam scénářů
  4. Vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti
  5. Stanovení priorit a měřitelných cílů
  6. Participační strategie CityChangers – formy a způsoby komunikace nad vypracováním efektivních balíčků opatření
  7. Přehled efektivních balíčků opatření.
  8. Stanovení odpovědností a rozdělení finančních prostředků
  9. Monitoring a evaluace
  10. Přijetí SUMP a Smart City
Začátkem září 2019 je pro vás připravená Letní škola.