VIZE 25 - integrovaný přístup

Asociace měst pro cyklisty není zaměřena jen na cyklistickou dopravu, ale naopak vede své členy k integrovanému myšlení, kde cyklistická, pěší, veřejná a automobilová doprava „žijí“ vedle sebe, což odpovídá VIZI 25. Cílem není, aby města měla „cyklokoordinátory“, ale aby postupně na městech vznikala místa koordinátorů mobility tak, jak je to v Evropě již dnes běžné.

VIZE 25 přichází z oblasti  filosofie; chce ukázat, že pro rozvoj městské mobility je třeba věnovat ve svých myslích spravedlivou pozornost všem složkám dopravy, tedy individuální automobilové dopravě, cyklistické dopravě, veřejné a pěší dopravě (4 x 25 % pozornosti). VIZE 25 představuje systém městské mobility, který vnímá dopravu jako systém integrující všechny jeho druhy. Vize 25 má proto ovlivňovat všechny další koncepční a strategické dokumenty města. Sektorové dopravní dokumenty by již neměly být připravovány izolovaně, ale integrovaně a společně. Jen tento přístup zabrání preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvořit podmínky pro všechny její druhy.

Není třeba ale zůstat u vize, je možné se opřít o konkrétní projekty, které ji mohou naplnit.