Spolupráce s Úřadem Vlády ČR

Budoucí komunikační platforma CityChangers je postavena na principech Strategický rámec Česká republika 2030 (https://www.cr2030.cz/).  Z tohoto důvodu probíhala intenzivní jednání s Úřadem Vlády ČR, a to s vazbou na uplatnění participačních procesů a dobrovolných závazků v rámci nové vládní Koncepce městské mobility. Mimo jiné se jedná rovněž o přímou vazbu na strategický cíl 11.2 Strategického rámce Česká republika 2030. Kontaktní osobou byl Ondřej Charvát.

Asociace se účastnila mimo jiné semináře Strategického rámce Česká republika 2030, který se uskutečnil dne 12. 3. 2018 v Praze, dále se účastnila Rady Vlády pro udržitelnou dopravu dne 22. 3. 2018 v Praze a na podzim aktivně prezentovala na konferenci EUSDR Fóra v bulharské Sofii téma udržitelného cestovního ruchu.