UP Olomouc

Cílem asociace je, aby bylo město příjemné pro život, aby umožňovalo mobilitu pro všechny obyvatele. Cílem je vytvořit dobře dostupné a prostupné město, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní. Tento cíl, ale nemůže zrealizovat samo, ale jen ve spolupráci s dalšími partnery.

Symbolem takového partnerství je spolupráce Asociace měst pro cyklisty a Univerzity Palackého Olomouc. Společnš podepsaly dne 28.4.2014 memorandum, které vyzývá k podpoře cyklistické dopravy na všech úrovních. Stalo se tak při vyhlašování titulu Hlavní město cyklistů 2014.

 

 

Memorandum podepsali předseda Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Vymazal (vlevo) a rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslav Miller (vpravo). 

 

„Cílem je vzdělávat a učit, že dříve, než se vůbec začneme zabývat otázkami cyklistické dopravy, či dopravy, tak nejprve je třeba vnímat člověka samotného, jeho potřeby, ptát se, jak se mu žije ve městě a co můžeme udělat proto, aby se mu žilo lépe,“ stojí ve společném memorandu.

Dále společně chtějí podporovat tyto aktivity:

  • zařazení cyklistické dopravy do naší trvale udržitelné dopravní politiky a strategie,
  • usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s ohledem na cyklistickou dopravu (nejde jen o přímé financování cyklostezek, ale také o realizaci nízkonákladových opatření, která mají rovněž  vliv na zvyšování bezpečnosti cyklistů),
  • usilování o změny v legislativě ČR směřující ke zrovnoprávnění cyklistické dopravy,
  • podpora rozvoje cykloturistiky prostřednictvím projektu Česko jede (www.ceskojede.cz).

 

„Univerzita chce dostát své roli instituce, která určuje způsob životního stylu 21. století, který je ekologický a zdravý. Cyklo kampaň chápe jako svého druhu veřejnou službu,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

UP Olomouc a Asociace měst pro cyklisty věří, že tyto kroky povedou ke změně tvorby veřejného prostoru v našich městech, kde se bude pamatovat i na lidi, kteří jezdí na jízdních kolech.