Budujeme strategická partnerství

Náš spolek si je vědom toho, že doprava a mobilita ve městech je velmi komplexní téma, které se dotýká mnoha oborů a odvětví a vyžaduje angažovanost řady dalších organizací. Z tohoto důvodu nabízíme strategické partnerství a to v následujících oblastech:

 • Společný postup při zpracování vládní Koncepce městské a aktivní mobility, kterou bude připravovat v letech 2019–2020 Ministerstvo dopravy. Součástí je sběr podnětů pro zlepšení financování, či pro iniciování legislativních změn.
 • Přispívat k rozšíření, sdílení a k výměně know-how. Ve spolupráci s akademickou a odbornou sférou chceme nabízet svým členům ssadu vzdělávacích aktivit. Relevantní akce chceme sdílet na: https://www.dobramesta.cz/akce-prehled.
 • Aktivní podpora participačního programu CityChangers - https://www.citychangers.cz/, který si klade za cíl zapojit veřejnost do udržitelného plánování našich měst.
Strategické parrnertsví bude slavnostně uzavřeno dne 17. 10. 2019 v rámci konference v Milevsku.

Spolek navazuje se na aktivity z předchozích let:

 1. Akademická sféra
 2. Zájmová sdružení
 3. Komerční sektor
  Ke stažení

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.