Budujeme strategická partnerství


Prioritou našeho spolku je zabývat městskou mobilitou, která je klíčovým faktorem udržitelného rozvoje ve 21. století. Abychom zvládli stále náročnější požadavky na mobilitu v expandujících městech, a zároveň zachovali a zlepšovali jejich obyvatelnost, musíme zajistit udržitelnost dopravních systémů v našich městech. Má-li být mobilita ve městech úspěšná, musíme zohlednit i jiné obory jako dopravní plánování, urbanismus i technický rozvoj. Složitost a komplexnost tématu vyžaduje spolehlivé a trvalé vzdělávání.

Náš spolek byl pověřen spolu s FD ČVUT, Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích a VŠE v Praze, abychom do konce příštího roku vytvořili naši českou metodiku plánů udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0 a také jsme byli přizváni ke spolupráci na přípravě nové vládní koncepce městské a aktivní mobility, která v současné době vzniká pod hlavičkou Ministerstva dopravy ČR.  

Pokud ale mají oba dokumenty pozitivně ovlivňovat podobu našich měst v budoucích letech, musí by se na jejich přípravě podílet celá řada odborníků, nejen z oblasti dopravy, ale i z dalších oborů.  Chceme se věnovat různým metodám a přístupům k řešení těchto otázek, ale sami to nezvládneme. Rádi bychom vyvolali brainstorming zástupců různých odborností. Iniciativu rozjíždíme společně s Fakultou dopravní ČVUT v Praze, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Univerzitou Pardubice. Iniciativu je možné brát jako velkou příležitost společně uvažovat nad metodami, kterými lze pozitivně měnit pohled na mobilitu v českých městech a regionech.

Proto se na vás obracím s návrhem společného postupu při přípravě obou dokumentů. Přicházíme s iniciativou vytvoření strategických partnerství s odbornými, i zájmovými organizacemi, aby se tak vytvořil tlak na kvalitu nové metodiky SUMP 2.0 a nové vládní koncepce městské a aktivní mobility.

Chceme tím položit základy dlouhodobé spolupráce mezi akademickou sférou, veřejnou správou a v neposlední řadě i podnikatelským a neziskovým sektorem. Cílem totiž není jen vzájemně se informovat, ale také spolupracovat na:

  1. vytvoření nové certifikované metodiky Plánu udržitelné městské mobility (SUMP 2.0), která principiálně rozšiřuje původní metodiku;
  2. tvorbě a implementaci vládní koncepce městské mobility, kterou koordinuje MD;
  3. aktivní implementaci evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu do českého prostředí, který spolukoordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj
  4. prohloubení Akademie městské mobility;
  5. participačním programu Citychangers, aneb jak dostat problematiku dopravy a mobility jednoduchou formou k lidem.
Společně budeme silnějším hlasem, abychom mohli ovlivnit dotační tituly v budoucím programovacím období EU, společně můžeme ovlivnit podobu budoucí vládní koncepce městské aktivní mobility.


Strategické partnerství je BEZPLATNÉ a neplynou z něj žádné závazky.  Jde především o to, abychom o sobě věděli, nebáli se sdílet vlastní know-how a pokud možno postupovali koordinovaně při přípravě vzdělávacích akcí, které by si nekonkurovaly, ale naopak vhodně doplňovaly.

Ke strategickém partnerství stačí jen maličkost - vylnit níže uvedený formulář.


 

Princip strategického partnerství bude představen dne 17. 10. 2019 v rámci konference v Milevsku Promýšlíme své město, svou obec. Registrovat se můžete na stránkách konference https://www.zivemilevsko.cz/konference/. 

Uzavření strategického partnerství online


Elektronicky je možné poslat přihlášku ke strategickému partnerství pomocí formuláře, stačí jej vyplnit a odeslat. V případě, že potřebujete dokument fyzicky v papírové podobě, uveďte to, prosím, v poznámce formuláře.

Nový strategický partner


Poznámka (pokud potřebujete dohodu v písemné formě, připojte informaci do poznámky)Přihláška pro strategické partnery
(pole: organizace, ičo, kontaktní osoba, e-mail, telefon, oblast zájmu, web, logo, poznámka)


Organizace Kontaktní osoba Telefon Email Webové stránky (nepovinné)
KAPEX s.r.o. Petr Kaněra +420602633816 kanera@kapex.eu kapex.eu
Město Říčany David Michalička 722948361 david.michalicka@ricany.cz www.ricany.cz
mmcité 1 a.s. Ing. Aleš Bakoš 724120719 a.bakos@mmcite.cz www.mmcite.com
Poslanec Ing. Martin Kolovratník +420736257364 luzarlukas1@gmail.com www.martinkolovratnik.cz
Technologická platforma silniční doprava Ing. Václav Fencl,CSc. +420 731197364 vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz https://www.tpsd-ertrac.cz/
Traffic Advisory, s.r.o. Ing. Pavel Tučka +420730970772 tuckas@seznam.cz
Modul: Seznam strategických partnerů


Kotva #prihlaska-postou

Zaslání dokumentů poštou


Pokud budete potřebovat uzavřít strategické partnerství v písemné podobě, napište nám a vytvoříme jej podle vašich potřeb.

Těším se na spolupráci.

Ing. Jaroslav Martinek
jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu