Stmelování lidí

Asociace pracujeme na tom, aby stmelovala lidi, ne je rozdělovala, na cyklisty a na řidiče.

Aby byl pochopen skutečný cíl asociace, doporučujeme si přečíst článek, který vyšel v časopise TÝDEN (32/2013) a to pod názvem: „Cyklo terorismus. Stezky už cyklistům nestačí. Začala válka o silnice. Povstání pumpičkářů.“  Mnoho médií dnes žije z konfliktních situací, vyhledávají a někdy i neúměrně zdůrazňují konflikty ve společnosti. Pokud je v článku nějaký spor, nesoulad, případně i fyzické ohrožení , pak je to mediálně zajímavé. Proč tedy nepostavit proti sobě řidiče a cyklisty? A to je právě to, s čím nesouhlasíme. Právě asociace pracujeme na tom, aby stmelovala lidi, ne je rozdělovala. U nás přeci nemáme cyklisty, ale krásné mladé dámy, maminky, manažery, ale i babičky, děti, studenty, kteří pro svou cestu jednou využijí jízdní kolo, podruhé auto, potřetí jdou pěšky a počtvrté veřejnou dopravu. Cílem asociace je, abychom uměli více pracovat s veřejným prostorem, abychom zbytečně nepreferovali jeden dopravní prostředek před druhým. Doprava má být sluhou člověka, ne jeho pánem. Není možné, abychom naše města podřizovali dopravě jako takové, ale doprava se musí podřizovat životu ve městě. Ve výsledku to znamená začít u samotného plánování a změnit princip myšlení – ne se pasivně přizpůsobovat narůstající dopravě, ale aktivně tvořit města přátelská k lidem.

Největší problém není ve financích, ve špatné legislativě, ale v názorech na cyklistickou dopravu. Snad každý se v minulosti setkal s některým z podobných výroků, které ukazují na nepochopení významu cyklodopravy jako přirozené součásti dopravního systému ve městě:

  • Cyklistou jsem nikdy nebyl, a nikdy nebudu, takže mě to nezajímá.
  • Proč by měli mít cyklisté povolen vjezd do pěší zóny, když tam ani auta nemůžou?
  • Copak cyklisté nemohou těch pár set metrů kolo vést?

  • Lidé jezdí do práce na kole, protože nemají na auto.
  • Správce komunikace nebude udržovat cyklistické pruhy.
  • Nejprve je třeba řešit motorovou dopravu, cyklisté přijdou na řadu hned potom.
  • Sport má na starosti kolega – zkuste to ve vedlejší kanceláři.
  • Rodiče, kteří vozí své děti na kole, ohrožují jejich zdraví a životy.
  • Cyklista se dá vnímat jako člen novodobého proletariátu.
  • Smýšlení o cyklistice může být pravicové a levicové, mé smýšlení je z velké části pravicové (u jiných zase levicové)

Cíl Asociace je sdružovat města, která společně budou měnit neprofesionální a pokřivený pohled na podporu cyklistické dopravy. Nejde ovšem jen o cyklistickou dopravu, ale o nové pojetí utváření veřejných prostranství, a to na základě pochopení života společnosti, potřeb užívání i dalších sociálních vztahů souvisejících s veřejným prostorem. Zjednodušeně řečeno – není možné uzpůsobovat veřejný prostor jen pro auta.