Spolupracujeme na vládní koncepci městské a aktivní mobility

Bude se připravovat nová vládní Koncepce městské a aktivní mobility, která bude zpracována v letech 2019–2020. Koordinátorem přípravy je Ministerstvo dopravy, samozřejmě ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Ke spolutvorbě tohoto dokumentu byl přizván mimo jiné i náš spolek.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. bude přitom.

Naším cílem je postupovat společně a integrovaně při zpracování vládní koncepce, přispívat k rozšíření, sdílení a k výměně know-how, přinášet podněty pro zlepšení financování, či pro iniciování legislativních změn. Cílem je komplexně řešit městskou, resp. sídelní mobilitu a propojit státní, regionální a místní zájmy.


Prvním krokem je diskuse o podobě financování dálkových cyklotras v ČR.