Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Znojmo

1. Krátké představení města.

Ze všech velkých měst na Moravě má starobylé město Znojmo (něm. Znaim) zřejmě nejpůsobivější panorama. Jeho zasazení do okolní krajiny je vskutku jedinečné. U Znojma řeka Dyje opouští hluboký kaňon mezi posledními výběžky Českomoravské vysočiny (Národní park Podyjí) a vtéká do rovinatých plání Dyjsko-svrateckého úvalu. Členitost terénu utvářela dnešní tvář Znojma. Nejvýše položená a také nejstarší část Znojma – Hradiště sv. Hippolyta – je důmyslně situovaná na ostrožně sevřené ze tří stran údolím Dyje, Gránického a Pivovarského potoka. Středověké město Znojmo s hradem však využilo svažitou a prostornou pláň na protější straně Gránického údolí. V novověku se odtud mohlo rozšiřovat severozápadním a jihovýchodním směrem, neboť na severovýchodě zůstává dodnes limitem zaříznuté údolí potoka Lesky. Dnes žije ve znojemské sídelní aglomeraci včetně přilehlých samostatných obcí přes 40 tisíc obyvatel, v republikovém porovnání se tedy jedná o středně velké město. Architektonická tvář Znojma však vypovídá o mnohem významnějším postavení města v jeho minulosti. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Doplníme později.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Doplníme později.

Z historie :

Obdivuhodnost Znojma, druhého největšího města jižní Moravy, je dána v prvé řadě jeho samotnou polohou. Stojí na vysoké skále nad řekou Dyjí v místech, kde se poslední výběžky Českomoravské vysočiny rozplývají do rovinatých plání Dyjsko-svrateckého úvalu. Bezprostřední blízkost Národní parku Podyjí jen dokresluje jedinečnou polohu našeho města. Architektonické památky Znojma vytvářejí ukázkovou učebnici všech stavebních slohů a Znojmo se právem pyšní titulem Historické město roku 2010.

Znojmo je město s bohatou historií, proslavené výrobou okurek a pěstováním vinné révy a ovoce. Znojemští vinaři si již vydobyli své postavení mezi nejlepším vinaři v České republice, ostatně držitelem titulu Vinařství roku 2012 je stalo vinařství Znovín Znojmo. Věříme, že i turisté časem ocení také jeho historickou hodnotu a Znojmo se stane vyhledávanějším místem pro výlety a dovolenou, a to nejen za vínem, ale i architekturou a přírodou. Ačkoliv Znojmo není na seznamu světového dědictví UNESCO, své místo by si tam zasloužilo. Společně s Národním parkem Podyjí totiž tvoří jedinečné propojení městského urbanismu s divokou, ale krásnou přírodou.

Historii lze ve Znojmě vycítit na každém kroku. V hradním areálu s barokním zámkem se nachází nejproslulejší znojemská památka, románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, o kousek dále se nad řekou Dyjí tyčí gotický chrám sv. Mikuláše a neodmyslitelnou dominantu města vytváří radniční věž. Pozornost si zaslouží i velkolepý komplex budov premonstrátského opatství Louka.

Atmosféru historického města nejlépe vystihuje Znojemské historické vinobraní, kdy se Znojmo každoročně oblékne do středověkého kabátu, městskou památkovou rezervaci obepínají původní i nové hradby a v ulicích můžeme potkat kejklíře, rytíře, středověké řemeslníky a obchodníky nebo historický průvod v čele s králem Janem Lucemburským. Výborné víno a kvalitní burčák pak v kulisách středověkého města jen dokreslují jedinečnou podobu největšího svátku vína v celé České republice.

Kontakt:

Ing. Lucie Nekulová
koordinátorka projektu Znojmo – zdravé město a místní Agenda 21
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Tel: +420 515 216 339, +420 739 389 463
http://www.znojmo-zdravemesto.cz/

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Cyklotrasy, které Vám nabízíme, Vás dovedou k nejzajímavějším historickým, kulturním, naučným a atraktivním místům na Znojemsku. Trasy jsou koncipovány tak, aby respektovaly oficiální cyklotrasy nebo zkratky, které nestojí pod žádným zákonným omezením. Pokud je to možné, jsou cyklotrasy nastaveny tak, aby je zvládli cyklisté i nižších výkonnostních kvalit, a abyste mohli s sebou brát i malé cyklisty - děti. Pokud už vstupuje navržený směr na silnici, pak se co nejvíce vyhýbáme úsekům s hustou automobilovou dopravou. U každé cyklotrasy najdete na úvod její charakteristiku co do náročnosti, záludnosti a nebezpečí na trati; s následnými upozorněními na nejzajímavější lokality a objekty, u nichž je dobré se zastavit a prohlédnout si je.
Doufáme, že budete spokojeni s informacemi, které vám s co největším možným pohodlím přiblíží přírodně, historicky a kulturně jeden z nejzajímavějších krajů Jižní Moravy.  Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Uzavírky silnic

7. Fotogalerie


Novinky

Ve Znojmě na Komenského náměstí patřil celý den cyklistům a zájemců o cyklodopravu.

19. 11. 2015 | Město Znojmo v návaznosti na projekt Zdravá města a v souladu se strategickým plánem na další období připravil se zájmovým sdružením Cyklo Klub Kučera Znojmo prezentaci možností jak ulevit komplikované... číst dále

Znojmo se stalo novým členem Asociace měst pro cyklisty

19. 11. 2015 | Vstup do Asociace měst pro cyklisty je spojen i s tím, že město Znojmo začalo pracovat na strategickém dokumentu rozvoje cyklistické dopravy města Znojmo a to po vzoru "Cyklistické akademie". V září 2015 proběhne další pracovní jednání,... číst dále

Modul: Seznam členů