Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Praha-Libuš

1. Krátké představení města.

Libušje katastrální území na jižním okraji Prahy tvořící menší část území městské části Praha-Libuš. Je zde evidováno 64 ulic a 825 adres. Žije zde zhruba pět tisíc obyvatel. Před připojením k Praze v roce 1968 byla Libuš obcí, v době připojení měla 1955 obyvatel.

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Lenka Koudelková, místostarostka, tel.: 604 273 968, e-mail : koudelkova@klubjunior.cz
  • Anna Rusiňáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, tel.: 603 410 027, e-mal : ziv.prostredi@praha-libus.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Cyklistická doprava je neoddělitelnou součástí městské mobility. Společně s chůzí a veřejnou hromadnou dopravou je řazena mezi udržitelné druhy dopravy. O jejích hlavních výhodách se dočtete v článku, který odpovídá na otázku „Proč používat kolo jako dopravní prostředek ve městě?“ Více...

Z historie :

Městská část Praha-Libuš je jednou z 57 městských částí na jižním okraji hl. m. Prahy, má zhruba 10 000 obyvatel a tvoří ji dvě katastrální území – Libuš a Písnice.  

Rada městské části v roce 2006 odsouhlasila Generel cyklistických tras na svémúzemí a akceptovala tuto dokumentaci jako výchozí pro vznik a rozvoj cyklistických tras a stezek na území MČ Praha-Libuš. Ve Strategickém plánu městské části je jednou z priorit další výstavba infrastruktury pro cyklisty.

Územím městské části procházejí čtyři významné cyklistické trasy, které jsou součástí systému pražských celoměstských cyklotras:

  • Trasa A 21, která spojuje katastrální území Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov, Háje.
  • Trasa A 42 severojižní trasa, která spojuje centrum města s územím za hranicí hl. m. Prahy ve směru na Hodkovice.
  • Trasa A 214 vede z Nádraží Krč přes Lhotku a Kamýk na Libuš.
  • Trasa A 201 spojuje Písnici a Točnou přes Cholupice:

http://mpp.praha.eu/Cyklomapa/.

Na základě požadavků a připomínek veřejnosti zadala v roce 2010 MČ Praha-Libuš vypracování projektové dokumentace dopravního značení celoměstské cyklotrasy A42 na svém území. Dopravní značení bylo schváleno odborem dopravy ÚMČ Praha 12 a Policií ČR – dopravním inspektorátem. Dokumentace byla předána Technické správě komunikací hl. m. Prahy, která zajistila realizaci trasy.
V minulých letech byl realizován projekt zklidnění dopravy v lokalitě rodinných domů, která je ze dvou stran ohraničena frekventovanými ulicemi Libušská a Dobronická. Denně tudy v obousměrném provozu projede až 17 000 vozidel. Novým dopravním řešením byla vytvořena zóna se zklidněným provozem, byly umístěny vjezdové prahy z kruhových polštářů, vytvořeny jednosměrné ulice se zachováním obousměrného provozu cyklistů a snížena rychlost na 30 km. Kromě nezanedbatelného vlivu na zklidnění dopravy a zamezení nežádoucího průjezdu vozidel přispělo nové dopravní opatření k začlenění cyklistiky jako rovnoprávného alternativního druhu dopravy ve městě. Zachování obousměrné cyklistické dopravy v jednosměrných ulicích pomocí červených pruhů na vozovce je na území města velmi prospěšným, stále však vzácně realizovaným dopravním řešením.

 Městská část Praha-Libuš se podílí na nejrůznějších cyklistických aktivitách a spolupořádá akce spojené s rozvojem cyklistické dopravy a cykloturistiky v hl. m. Praze:

Cyklojízda – tuto akci pořádá Žákovské zastupitelstvo v Praze-Libuši, koná se každý rok vždy v květnu a závodníci si pravidelně měří své síly na tříkilometrovém okruhu v Modřanské rokli. Součástí Cyklojízdy jsou i přednášky Městské policie o bezpečném chování cyklistů v silničním provozu.

Pražské Cyklozvonění – akce konaná v rámci Evropského týdne mobility tradičně v půli září daného roku pod záštitou hl. m. Prahy, organizátorem je o. s. Na Kole.  Cílem této akce je nabídnout Pražanům síť bezpečných cyklotras pro cesty do práce, školy i na rodinnou vyjížďku a současně ukázat na potřebu budovat propojení cyklostezek a cyklotras napříč všemi městskými částmi hl. m. Prahy. V roce 2014 se k akci připojilo 16 pražských městských částí. Cyklistické pelotony, které vyjely z nejrůznějších míst Prahy, se tradičně sjely na vybraném společném místě s připraveným zajímavým doprovodným programem a osvětovou tématikou pro malé i velké cykloturisty.

O pohár městské části Praha-Libuš - cyklistický závod horských kol pro děti i dospělé v přírodním terénu Písnice a okolí, který pořádá cyklistický oddíl SK Velo se sídlem v městské části - celodenní akce určená široké cykloturistické veřejnosti.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Přinášíme Vám výběr z cyklistických výletů, které lze uskutečnit v Praze a jejím blízkém okolí. Pokud chcete vyrazit na kolo rovnou z domova, či k přepravě použít maximálně městskou hromadnou dopravu, budete zajisté spokojeni s námi doporučovanými trasami. U vybraných výletů je ke stažení i gps tracklog s výškovým profilem a popisem náročnosti trasy. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

My lidé jsme neustále v pohybu. Už se nehoníme dlouhé hodiny za mamuty. Nově se potřebujeme rychle přepravovat za prací, na nákup či za zábavou s přáteli. K tomu potřebujeme moderní pohodlné cesty či efektivní řízení dopravy. Někdy je řešení problémů jednoduché, stačí třeba i jen drobná administrativní změna v postupech nebo kompetencích, někdy je naopak potřeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky a nebo lávky. Kde, co a jak efektivně zřídit může zodpovědět jedině promyšlená dopravní strategie úzce propojená s ostatními rozvojovými plány města. Proto vzniká Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ambicí plánu je „nastavit výhybky“ budoucího rozvoje fungování dopravy tak, aby se kvůli dopravě již více nezhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu) a přitom lidé neztratili svobodu pohybu. Naším cílem je aktivní cílevědomá udržitelná dopravní politika hlavního města. Více...

7. Fotogalerie

Modul: Seznam členů