Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Hodonín

1. Krátké představení města.

K nejvýznamějším památkám každé obce patří privilegia. Tato privilegia nejsou jen svědectvím historie obce, ale potvrzují právní postavení měst a jejich obyvatel od založení města až po současnost. Královské město Hodonín získalo od panovníků, počínaje královnou Konstancií i pozdějších zástavních držitelů města a panství, řadu dodnes zachovaných privilegií. Soubor, z něhož byly vybrány jednotlivé kusy do předkládané fotografické edice, je uložen ve Státním okresním archivu v Hodoníně. Soubor doplňuje listina, kterou král Vladislav II. postoupil Hodonín Vilému z Pernštejna, uložená v Moravském zemském archivu v Brně. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Vojtěch Salajka, radní, e-mail : salajka.vojtech@muhodonin.cz
  • Petra Šimíková, cyklokoordinátorka, e-mail : simikova.petra@muhodonin.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

 Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Slovácko a kolo patří k sobě. Tuto oblast proťalo několik dálkových cyklotras a v neposlední řadě i Moravská vinařská stezka. Ta propojuje vinařské stezky, které představují jednotlivé oblasti pěstování vína na jižní Moravě. Jednotlivé stezky  nesou jména vinařských oblastí a jejich trasy jsou značeny žlutými cykloturistickými značkami s logem vinařských stezek. Každá vinařská oblast má jiné barevné provedení loga. Směrové značení tras je v každé obci doplněno informačními turistickými tabulemi. Ke každé stezce je vydána cykloturistická mapa. Trasy jsou vedeny nenáročným terénem a jsou bezpečně sjízdné na běžném kole. Více zde...

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

CELODENNÍ VÝLETY

1. trasa

Hodonín – Dubňany - Písečné rybníky – Hodonín

Dubňany – kaskáda 16 rybníků, hnízdiště vzácných a chráněných druhů ptáků

Délka trasy cca 35 km

Další výlety zde...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Strategický plán rozvoje města je zásadní a komplexní strategický rozvojový dokument s dlouhodobým horizontem a dopadem na občany, organizace a zájmová sdružení i podnikatele na území města. Smyslem strategického plánu je vytyčit základní směry budoucího rozvoje, jež jsou deklarovány strategickou vizí a cíli. Více...

7. Fotogalerie


Novinky

Vylepšeme Hodonín společně. Hlasování o projektech začalo

07. 10. 2019 | S deseti projekty na vylepšení svého okolí a města se veřejnost seznámila poprvé ve středu 25. září na jejich veřejné prezentaci a obhajobách v sále Evropa. Jejich záběr byl široký. Společné mají to, že jejich autory jsou občané města, kteří mají chuť vylepšit okolí svého... číst dále
Vylepšeme Hodonín společně. Hlasování o projektech začalo

Modul: Seznam členů