Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Frýdek-Místek

1. Krátké představení města.

Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. K městu patří části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Celková rozloha města je cca 5 161 ha.

Frýdek-Místek tvořila původně dvě města - moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst došlo v r. 1943 a od r. 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Michal Pobucký, primátor, tel.: 777811188. e-mail : pobucky.michal@frydekmistek.cz
  • Martina Stebelová, asistentka vedoucího odboru územního rozvoje a stavebního řádu, tel. +420 558 609 271, mobil: stebelova.martina@frydekmistek.cz

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

 Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

V roce 1999 byl zpracován Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek, výstupy byly následně zapracovány do územního plánu města. Část cyklostezek, navržená v generelu pro realizaci v I. etapě je již zprovozněna. Aktuální stav je k dispozici na stránkách města:  http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/doprava/cyklodoprava-a-cyklostezky/rozvoj-cyklostezek-ve-frydku-mistku/

V roce 2019 proběhla v rámci plánu udržitelné městské mobility podrobná analýza stavu cyklistické infrastruktury a jejího využití. 

Základní kostrou sítě je turistická stezka podél řeky Ostravice. Ta navazuje na stezku Hlavní třída, která končí v křižovatce s tř. T. G. Masaryka. Tato kostra je nedostatečná pro městskou dopravu. Naopak dostatečná je pro cyklistickou tranzitní dopravu ve směru podél řeky Ostravice tj. ve vazbě Ostrava – Beskydy. Analýza cyklistického chování je provedena na vzorku sdílených kol z podzimu 2018. Rozložení výpůjček je v podstatě rovnoměrně rozloženo přes celou oblast zón fungování. Jsou zde lokality, které jsou více preferované a některé méně. Ale nedá se říci, že lokality umístěné v nižší části města jsou více zastoupené než ty, které jsou umístěné na kopci. Kopcovitost města se tedy nejeví jako zásadní problém pro nefungování bikesharingu a vyvrací tento předpoklad. Dále je zde vidět rovnoměrné rozložení zdrojů a cílů cest. Ve městě existují místa s větší koncentrací cílů a zdrojů, kde může chybět infrastruktura. Porovnáním nabídky a poptávky lze dojít k závěru, že cyklistická infrastruktura není ani zdaleka dostavěna. Více na stránkách věnovaných plánu mobility

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

Cyklistická trasa (cyklotrasa) je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Dopravní situace.

7. Fotogalerie

  P1000757 P1000756 20060407_DSCN1065 20060404_DSCN1049 20060404_DSCN1063

  20060410_DSCN1156 20060404_DSCN1041 20081210_olesna-u_toma 20060404_DSCN1046 20060410_DSCN1150

  20060407_DSCN1033 20060404_DSCN1040 20060728_st_mesto-lavka-vychod_slunce  lávka143  A23

 


Novinky

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku byl představen

06. 06. 2019 | Dne 22. května se ve velké zasedací síni magistrátu uskutečnilo veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku, který řeší různé formy a aspekty dopravy, od pěší, přes MHD, až po parkování. Zástupci veřejnosti se mohli obracet na zpracovatele... číst dále
Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku byl představen

Frýdek-Místek hostí dánskou výstavu

23. 05. 2019 | Dánská výstava "Dobrá města" dorazila do Frýdku-Místku. Město připravuje plán udržitelné městské mobility a výstavu tak může posloužit pro vysvětlení jeho cílů.  Dne 22. května se konalo ve městě veřejné projednání, na kterém zpracovatelé představili výsledky analýz. Z ... číst dále

Statutární město Frýdek-Místek odsouhlasilo členství v Asociaci měst pro cyklisty

19. 11. 2015 | Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. Více informací o městě se dočtete... číst dále

Modul: Seznam členů