Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Most

1. Krátké představení města.

Město Most je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích. Postavení statutárního města získalo nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které nastalo dne 12. listopadu 2000, dnem voleb do zastupitelstev krajů.

Statutární město Most není územně členěno na obvody. Nejvyššími samosprávnými orgány statutárního města jsou Zastupitelstvo města Mostu a Rada města Mostu. Více...

Od března 2019 je statutární město Most řádným členem Partnerství pro městskou mobilitu.

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Ing. Kamil Novotný, koordinátor městské mobility, odbor správních činností, tel. 476 448 637, e-mail: kamil.novotny@mesto-most.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

V roce 2018 rada města schválila nové zpracovanou Koncepci cyklistické dopravy a Cyklogenerel  na období 2019 – 2021.

Jako jedno z prvních má město schválený SUMP – Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (schváleno Komisí pro posuzování projektů městské mobility při ministerstvu dopravy v únoru 2019).

V současnosti město připravuje Koncepci parkování.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Mostecko je protkáno sítí cyklotras, které Vás dovedou do magického Českého středohoří, můžete s nimi stoupat do Krušných hor a provedou Vás také kolem aktivních hnědouhelných lomů. Některé z nich nemají zpevněný povrch, a nejsou proto vhodné pro silniční kola. Trasy jsou voleny tak, aby vyhovovaly i rodinám s dětmi. Nejmenším cyklistům můžeme nabídnout okruhy kolem vodních nádrží Matylda a Benedikt. Více...

Pro rok 2019 jsou v rozpočtu města vyčleněny 2 mil. Kč pro podporu cyklodopravy a podmínek cyklistů. Budou instalovány tři sady cykloboxů, jsou odstraňována kolizní místa na rekreačních cyklotrasách kolem města a doplňováno směrové značení cyklotras. Na území města bude provedena obnova dopravního značení pro cyklisty, na vozovkách i pro společný prostor s chodci.

Vznikne první společná zóna pro chodce a cyklisty. Dopravním značením budou osazeny nové trasy.

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

Popisy a profily tras, zajímavá místa na trase

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Most společně Litvínovem již mají svůj schválený SUMP! Více informací naleznete na http://mobilita-most-litvinov.cz/.

V tomto roce se pracovníci magistrátu mimo jiné věnují dotovanému projektu „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“. Více na:

https://www.mesto-most.cz/mostem%2Dodpovedne%2Drozjedme%2Dcistou%2Dmobilitu/ds-5674/p1=66520

7. Fotogalerie


Novinky

Dycky Most !!!

02. 01. 2020 | Belgický Gent a český Most. Co mohou mít společného? Inspirují naše města. Dnes na facebooku CityChnagers byla zveřejněna novinka o belgickém měste Ghent, které zavedlo v roce 2017 "The Circulation Plan", který pomohl odvést auta z centra města. V roce 2012 byl podíl cyklistů v Ghentu... číst dále
Dycky Most !!!

Představujeme projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“

29. 05. 2019 | Projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“ navazující na projekt „Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu“, je zaměřen na prohlubování povědomí obyvatel města Mostu a okolí o tématu čisté mobility a na motivování veřejnosti ke snaze o zlepšení veřejného... číst dále
Představujeme projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“

Most chce dostat lidi na kola, aby netloustli a omezili auta

11. 12. 2018 | Most - Na bicyklu pro kefír i na rande. Most podpoří cyklisty lepšími cestami, cykloboxy a nabíječkami elektrokol.  Kamil Novotný z Mostu pamatuje, jak u vrátnic fabrik kdysi stály dlouhé řady jízdních... číst dále

Statutární město Most odsouhlasilo členství v Asociaci

19. 11. 2015 | Město Most se stalo dalším členem Asociace cykloměst. 12. prosince 2013 schválilo Zastupitelstvo města Mostu přidružené členství v tomto sdružení. Asociace cykloměst tak v současné době reprezentuje hlasy bezmála dvou milionů obyvat... číst dále

Člen asociace - město Most - má ambici stát se Evropským městem sportu 2015.

19. 11. 2015 | Přidat se do rodiny měst, která měla tu čest honosit se titulem Evropské město sportu, chce také Most. Důvody k takové ambici a sebevědomí mu rozhodně nescházejí, a nutno podotknout, že oprávněně. V Mostě se sportu daří... číst dále

Modul: Seznam členů